Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16935
Title: Cevri'nin İlyas Paşa için yazdığı kaside
Other Titles: Cevri's "Kaside" Written for İlyas Pasha
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bölümü.
Akkaya, Mehmet
Keywords: İlyas paşa
İlyas pasha
Kaside
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, M. (1988). "Cevri'nin İlyas Paşa için yazdığı kaside ". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),15-22.
Abstract: XVII. yy. şairlerinden ve aynı zamanda meşhur bir hattat olan Cevri Osmanlı Tarihi'nin önemli şahsiyetlerinden biri olan Balıkesir 'li İlyas Paşa için bir kaside yazmıştır. Bu kaside (şiir) de Paşa 'nın Balıkesir'de yaptırmış olduğu Cami' ve tekke anlatılarak övülmüştür. Bu kısa incelemede Cevri'nin şairlik kudreti ve niçin böyle bir kaside yazma gereği duyduğu anlatılmak istenmiştir.
Cevri who is one of poetry of XVII. ages and a famous "hattat" wrote a "kaside " (poem) for Ilyas Pasha from Balıkesir. In that poem, mosques and "tek kes" built in Balıkesir by İlyas Pasha were boasted. In that short examining, it has been told the poetry power of Cevri and why he wrote this kind of poem.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16935
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_3.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons