Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16923
Title: Doğu Anadolu bölgesinde halk hikayelerini anlatma geleneği
Other Titles: The tradition of narration of the Folk- Tales in East Anatolia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi.
Karadağ, Metin
Keywords: Halk hikayeleri
Folk tales
Hikayecilik
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadağ, M. (1991). "Doğu Anadolu bölgesinde halk hikayelerini anlatma geleneği". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 105-111.
Abstract: Geleneksel halk bilimi ürünleri, teknoloji ve değişen hayat şartlan yüzünden hızla ortadan kaybolmaktadır. Doğu anadolu yöresinde, halk hi­kayelerini aniatma biçimi bazı özel kural ve gelenekiere bağlıydı. Bu çalışmamızda bu eski gelenekleri tespit etmeyi amaçladık.
The of the technology and the conditions of title modem life. The natation of the folk-tales in east Anatolia depended on some nıles and tradicions. In this study we intend to fix these ancient tradicions."
URI: http://hdl.handle.net/11452/16923
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1991 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_13.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons