Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16867
Title: Zızıphora capıtata L. üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar
Other Titles: Morphological and anatomical researches on Ziziphora Capitata L.
Authors: Sezik, Ekrem
Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.
Tümen, Gülendam
Keywords: Ziziphora capitata L.
Morfolojik
Anatomik
Morphological
Anatomical
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüme, G. ve Sezik, E. (1989). "Zızıphora capıtata L. üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 13-20.
Abstract: Araştırmamızda Ziziphora capitata L.'nin yayılışı, morfolojik ve anatomik özellikleri aydınlatılmıştır. Bitki, tek yıllık, 4-15 cm boyunda, gövde dik, yükselici, dört köşeli, basit veya tabandan itibaren çok dallanmıştır. Çiçek durumu globos, Kaliks tubulat, gamosepal, 5 parçalı uçları diş şeklinde, örtü ve salgı tüylü, korolla bilabiat ve leylak renklidir. Yapraklar bifasyal, her iki epidermada da örtü ve salgı tüyü vardır. Palizat parenkimasi 2, sünger parenkiması ise 2 veya 3 aralıdır. Gövde de köşeler geniş kollenkima tabakalıdır. Epidermadaki örtü ve salgı tüyleri yapraktaki gibidir. Kabuk parenkimasi 3-5 sıral, endoderma dar ve bir veya iki sıralı hücrelerden meydana gelmiş bir halka şeklindedir. Periski sklerenkimatik, adacıklar halinde, floem dar, ezilmiş. kambiyum belirsiz, ksilem ise belirgindir. Öz ince cidarlı parenkimatik hücrelerden meydana gelmiştir.
In our research, the distribution (in accordance with David system of divided squares) morphological and anatomical properties of Ziziphora capitata L. has been determinated. Plant is an annual herb. 4-15 cm, simple branched or generally mostly branched from the bottom. Stem is erect, ascending and quardangular. Inflorescens is globose. Calyx is tubular with 5 toothed lobes which is covered with hirsut hairs. Bilabiat corolla is Hlac. Leques bifacial and have glandular and eglandular hairs. Palisade parenchyma is double rowed, spongy mesophyll parenchyma is 2 or 3 rows. Stem has a wide collenchyma layer at the angles. Epiderm has glandular and eglandular hairs, as leaves. Cortex parenchyma 3-5 rowed; endoderm consisting of single or double rowed isodiametric cells. Perleyel is sclerenchymacous; phloem narrow, crashed, cambium indistinct, Pith consist of large paranchymatic cells with cellulosic cell-walls.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16867
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1989 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_3.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons