Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16688
Title: Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of nitrogen and potassium fertilization on the yield and some quality characteristics of sugarbeet
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Turhan, Ahmet
Özgümüş, Ahmet
Keywords: Azotlu gübreleme
Şeker pancarı
Potasyumlu gübreleme
Nitrogen fertilization
Sugarbeat
Potassium fertilization
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, A. ve Özgümüş, A. (1992). "Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 99-106.
Abstract: Bu araştırma azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarında verim ve kalite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. U.Ü. Ziraat Fakültesi'nin Görükle'deki Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde yürütülen tarla denemesinde parsellere azot 0, 100, 150 ve 200 kg N/ha düzeylerinde süre halinde); potasyum ise 0, 100, 150 ve 200 kg K 0/ha düzeylerinde (potasyum sülfat halinde) uygulanmıştır. Değişik azot ve potasyum düzeylerinin şeker pancarında kök verimi, şeker verimi, yüzde kuru madde ve zararlı azot miktarı üzerine etkileri araştırılmıştır. Azotlu gübrelemenin şeker pancarının kök ve şeker verimi üzerine etkileri istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Azot miktarı arttıkça şeker varlığı azalmış ancak kök verimindeki arışa bağı olarak toplam şeker veriminde de artış görülmüştür. En yüksek şeker verimi (ortalama 7.79 ton/ha), hektara 200 kg N ve 150 kg K20 verilen parsellerde elde edilmiştir. Artan azot miktarları ile ilişkili olarak şeker pancarındaki zararlı azot miktarı da önemli düzeyde artmıştır. Potasyumlu gübrelemenin ise, şeker pancarında kök ve şeker verimi ile zararlı azot miktarı üzerine istatistiksel olarak önemli düzeyde herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
This research was conducted to investigate the effects of nitrogen and potassium fertilization on the yield and quality of sugarbeet. A field trial was established at the Experimental Farm of the Agricultural Faculty of Uludağ University in Gönükle, Bursa. Nitrogen was applied at the rates of 0, 100, 150 and 200 kg Nha as urea, and potassium was applied at the rates of 0700, 750 and 200 kg K2O/ha as potassium sulfate. The effects of different rates of nitrogen and potassium fertilizers on the root yield, sugar yield percent dry matter and harmful nitrogen (amino-N) were investigated. The effects of nitrogen fertilization on the root and sugar yield of sugarbeet were found statistically significant at 0.01 level. Despite 5w gar content was decreased with the increasing amounts of N applied, toral sugar yield was increased due to increasing root yield. The highest sugar yield (average 7.79 t/ha) was obtained at the level of 200 kg Nha and 150 kg K2O/ha. The amount of harmful nitrogen was increased significantly with the increasing rates of nitrogen. There were no statistically significant effects of potassium fertilization on the root yield, sugar yield and harmful nitrogen of sugarbeet.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ahmet Özgümüş'ün danışmanlığında Ahmet Turhan tarafından yazılan "Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16688
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1992 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_11.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons