Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16493
Title: Mustafakemalpaşa (MKP) Çayı sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assesment of Mustafakemalpaşa (MKP) River irrigation water quality
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Değirmenci, Hasan
Keywords: MKP çayı
Sulama suyu kalitesi
% Na
SAR
Tuzluluk
MKP River
Salinity
Irrigation water quality SAR
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Değirmenci, H. (1998). ''Mustafakemalpaşa (MKP) Çayı sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi ''. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-45.
Abstract: Bu çalışmada, Mustafakemalpaşa (MKP) çayından 1995-1998 yılları sulama sezonunda DSİ tarafından alınan su örneklerine ilişkin sulama suyu kalitesi kimyasal analiz sonuçları, 8 farklı sulama suyu sınıflandırma yöntemlerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmede, pH, EC, Na, Ca, K, Mg, CI, B, S04, %Na ve SAR değerleri dikkate alınarak sulama suyu sınıflandırması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, 4 yıllık sulama sezonuna ilişkin 15 adet su örneğine göre yapılan analiz sonuçlarına göre, mevcut parametrelerin sulama suyu sınıflandırma yöntemlerine göre uygun sınıfla olduğu görülmektedir. Ancak su örneklerinde Bor, Klor ve Sülfat konsantrasyonları, bazı hassas bitkilere zarar verebilecek düzeydedirler.
In this study, water quality analysis results of the MKP river, sampled by State Hydraulic Works (SHW) between 1995-1998 were evaluated regarding 8 different irrigation water quality clasifıcation methods. in the evaluation pH, EC, Na, Ca, K, Mg, Cl, B, S0 4, % Na and SAR and values of the samples were calculated and irrigation water qualities were classified. In the classification results of 15 samples in 18 irrigation seasons of 4 years, parameters discussed were found to be suitable for different classification method. Concentrations of B, Cl and S0 4 were determined as to give permanent injuries to some crops.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16493
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1998 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_4.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons