Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16471
Title: Kesme alstroemeria (cv. “ostara “ ve “vanitus“) çiçeklerinde bazı kimyasal madde uygulamaları ile vazo ömrünün saptanması üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the determination of vase life and application of some chemicals in the flowers of cut alstroemeria (cvs. "ostara" and "vanitus")
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Mengüç, Ahmet
Zencirkıran, Murat
Keywords: Alstroemeria
Vazo ömrü
Vase life
Ostara
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mergüç, A. ve Zencirkıran, M. (1993). "Kesme alstroemeria (cv. “ostara “ ve “vanitus“) çiçeklerinde bazı kimyasal madde uygulamaları ile vazo ömrünün saptanması üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 131-138.
Abstract: Alstroemeria çiçeklerinin vazo ömrünün uzatılması amacıyla yapılan bu çalışmada "Ostara" ve "Vanitus” çeşitleri kullanılmıştır. Çiçekler, a) % 4 Sakkaroz + 2 mM Gümüşdyosülfat ile 30 dakika ön uygulama sonrası saf suya aktarma, b) % 4 Sakkaroz + 4 mM Gümüştiyosülfat ile 30 dakika ön uygulama sonrası saf suya aktarma, c) % 4 Sakkaroz, d) % 2 Sakkaroz, e) Saf su (Kontrol) solusyonları içeren cam kavanozlara konulmuşlardır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, en uzun vazo ömrü ortalama 11.57 gün ile % 4 sakkaroz + 2 mM Gümüşdyosülfat ön uygulamasından elde edilmiş, bunu 11.45 günle % 4 sakkaroz + 4 mM Gümüştiyosülfat ön uygulaması ve 10.80 günle % 4 sakkaroz uygulaması izlemiş, en kısa vazo ömrü ise 9. 49 günle saf su (Kontrol) da elde edilmiştir.
In this study which was conducted to prolong the vase life of Alstroemeria flowers, the flowers of cv. "Ostara" and "Vanitus” were used as material. The flowers were subjected to a) Pretreatment for 30 mın. wıth 4 % Sucrose + 2 mM Silver thiosulphate and then transfer to distilled water, b) Pretreatment for 30 min. with 4 % Sucrose + 4 mM Silver thiosulphate and then transfer to distilled water, c) 4 % Sucrose, d) 2 % Sucrose, e) Distilled water (Control). The flowers were put into glass jars containing the solutions. According to the results of analyses, the longest vase life was obtained from the pretreatment wiıh 4 % Sucrose + 2 mM Silver thiosulphate for 30 min. with on average of 11.57 days and this was followed by pretreatment with 4% Sucrose + 4 mM Silver thiosulphate for 30 min. with 11.45 days and 4% Sucrose with 10.80 days, while the shortest vas e life was obtained from distilled water (control) with 9.49 days.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16471
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1993 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_13.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons