Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16461
Title: Entansif besiye alınan merinos erkek kuzularda zorunlu hareketin besi performansına ve karkas özelliklerine etkileri
Other Titles: The effects of forced movement on fattening performance and carcas characteristics of merino lambs conducted to intensive fattening
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Gıda Teknolojisi Bölümü.
Ak, İbrahim
Tuncel, Erdoğan
Koyuncu, Mehmet
Filya, İsmail
Tayar, Mustafa
Keywords: Kuzu besisi
Zorunlu hareket
Yağlanma
Lamb fattening
Forced movement
Fat deposition
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, İ. vd. (1993). "Entansif besiye alınan merinos erkek kuzularda zorunlu hareketin besi performansına ve karkas özelliklerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 83-98.
Abstract: Araştırma, entansif besiye alman kuzulan yürütmenin, kuzuların besi performansı, et ve karkas kalitesine etkisini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma, her birinde 30 baş Merinos erkek kuzu bulunan 2 gruptaki toplam 60 baş kuzuyla yürütülmüştür. Araştırmada, deneme grubundaki kuzular her gün 6 km yürütülürken, kontrol grubundaki kuzular kapalı bir yerde barındırılmıştır. 56 günlük besi dönemi sonunda her gruptan 10 baş kuzu kesilerek kuzularda yağlanma, et ve karkas kalitesi belirlenmeye çalışılmıştır. Besi süresince kuzulara ad libitum düzeyde kesif yem verilmiştir. Araştırma sonucunda, entansif besiye alınan kuzulan yürütme, besi süresince kuzuların canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranlarına olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Ayrıca, deneme grubundaki kuzulardan daha az yağlı bir karkas elde edilirken, araştırmada but ağırlığı hariç diğer karkas özellikleri bakımından gruplar arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Yürütmenin, kuzularda vücut yağının belli bölgelerde birikimini azalttığı, buna karşın göz kasında yağlanma oranını önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir (P < 0.01 ).
The research was carried out total 60 lambs in two groups each has 30 Merino lambs. The first (Control) group were kept in shed for the whole period of the experiment and the second (Experiment) group forced to walk 6 km per day. Fattening of lambs, as well as meat and careass quality were determined by slaying 10 lambs from each group at the end of the 56 days of the fattening period. Lambs were fed ad fibitum with concentrate feed mixture. It has observed that there is no negative effect of walking on daily weight gain, feed consumption and feed canversion ration during the fattening period. In addition to this, there is no significant differences between other careass characteristics exception of leg weight, while obtaining lower fatness careass in the experiment group. Amount of the fat in the eye muscle was significantly increased on the other hand acumulating of fat at the certain part of the body was significantly decrease as a result of forced movement (P < 0.01).
URI: http://hdl.handle.net/11452/16461
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1993 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_9.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons