Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1642
Title: Müşküle üzüm çeşidinde farklı anaçların aşıda başarı ve fidan randımanı üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different rootstocks on grafting success and ratio of grafted-vine in Müşküle grapevine cultivar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, Nuray
Türkben, Cihat
Keywords: Aşılı asma fidanı
Müşküle
Kober 5 BB
41B
1613 C
1616 CC
Salt Creek
Grafted vine
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivritepe, N. ve Türkben, C. (2001). "Müşküle üzüm çeşidinde farklı anaçların aşıda başarı ve fidan randımanı üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 47-58.
Abstract: Araştırmada Müşküle üzüm çeşidi, omega aşı yöntemi ile beş farklı anaç üzerine aşılanmıştır. Parafinlenen aşılı çelikler, kavak talaşı:perlit (3:1) ortamında katlanarak, 4 hafta süreyle kaynaştırma odasında (25°C ve % 75-80 oransal nem) bekletilmiştir. Aşı kesitinin ¾’ünü saracak şekilde kallus oluşturan aşılı çelikler, kum, tınlı toprak, torf, perlit ve ahır gübresinden (1:2:1:0.5:0.5) oluşan harç karışımına dikilerek, 6 hafta süreyle kontrollü koşullarda (25±2°C, % 70-75 oransal nem ve 16 saat fotoperiyot) köklendirilmiştir. Daha sonra dış koşullara aktarılan fidanlar, gölgeleme evine yerleştirilmiştir. Sonuç olarak, aşı yerinde kaynaşma oranı (%), kaynaşma düzeyi (0- 4), sürme ve köklenme oranı (%), kök sayısı, fidanlığa dikilebilecek nitelikte aşılı çelik oranı (%) ile fidan randımanı bakımından anaçların farklı etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Fidan randımanı açısından, en iyi sonuç 1616 C (%73.75) ve 1613 C’den (%71.14) elde edilmiş; bunları Salt Creek (%69.50) ve 41 B (%65.00) izlemiştir. En düşük canlı fidan randımanı ise, %30.47 ile 5 BB’de belirlenmiştir.
Grapevine ‘cv. Müşküle’ was grafted on five different rootstocks by omega grafting method. Paraffined grafted cuttings were stratified in sawdust:perlite (3:1) mixture and then placed into callusing room (25°C and 75-80% relative humidity) for 4 weeks. Grafted cuttings, having ¾ callusing on graft union were planted in sand, loamy soil, peat, perlite and farmyard manure (1:2:1:0.5:0.5) mixture and rooted under controlled conditions (25±2°C, % 70-75 relative humidity and 16 h photoperiod) for 6 weeks. Then, acclimatized grafted plants were placed in a shading house. Consequently, the rootstocks had different effects in terms of callusing, rooting and sprouting ratios (%), callusing levels (0-4), number of roots, the ratio of grafted cuttings having planting quality (%) and the ratio of grafted vines (%). Regarding the ratio of grafted vines, the best results were obtained from 1616 C (73.75%) and 1613 C (71.14%); these were followed by Salt Creek (69.50%) and 41 B (65.00%). The lowest ratio of grafted vine was obtained from 5 BB (30.47%).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153938
http://hdl.handle.net/11452/1642
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2001 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_5.pdf317.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons