Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16397
Title: Bursa ilinde Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.)] savaşımında üretici koşullarında kullanılan bahçe pülverizatörlerinin aplikasyon etkinliğinin saptanması
Other Titles: Performance of orchard sprayers used in [Cydia pomonella (L.)] control (A case study in Bursa Province farms)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Mekanizasyon Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Bölükoğlu, Halil
Kovancı, Bahattin
Keywords: Bursa
Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.)]
Üreticiler
Aplikasyon
[Cydia pomonella (L.)]
Farmers
Application
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bölükoğlu, H. ve Kovancı, B. (1985). “Bursa ilinde Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.)]savaşımında üretici koşullarında kullanılan bahçe pülverizatörlerinin aplikasyon etkinliğinin saptanması”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 41-49.
Abstract: Bursa ilinde son yıllarda üreticiler tarafından Elma iç kurdu savaşımında elmalarda kabul edilebilir zarar oranının üzerinde kurtlanmaların görülmesi nedeniyle, aplikasyonun zararlının artıştaki önemini belirlemek üzere, bu araştırma yapılmıştır. Bulunan sonuçlar aplikasyonun çevre kirlenmesi ve etkin savaşım üzerinde büyük etkilerinin olduğunu vurgulamaktadır. Benzer çalışmaların, diğer tarımsal üretimlerde ve diğer aplikasyon makinalarıyla yapılarak, noksanlıkların belirlenmesinde ve bu konudaki çiftçi eğitiminin yönlendirilmesinde önemli rolü olacaktır.
This research has been carried out, since more than acceptable increasing of the [ Cydia Pomonella (L.) ] in apples is recorded, recently, by the farmers. Application and timing are essential for the successful pest-control. In the study, the influence of application performance on pest control was examined. It is evident, from the results of the experiment that application techniques and performance of orchard sprayers were important for effective crop protection and pollition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16397
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1985 Cilt 4 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_1_6.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons