Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15918
Başlık: Tuz stresi
Diğer Başlıklar: Salt stress
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, Nuray
Eriş, Atilla
Anahtar kelimeler: Tuz stresi
Tuzun etkisi
Tuz zararı
NaCl
Salt stress
Salt effect
Salt injury
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sivritepe, N. ve Eriş, A. (1996). “Tuz stresi”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 209-222.
Özet: Tuz stresi, tarımda bitkisel üretimi sınırlandıran önemli bir faktördür. Tuzluluk ozmotik, toksik ve beslenme ile ilgili etkilerine bağlı olarak, bitkilerde büyüme ve gelişmenin engellenmesi, metabolik bozukluklar, nekrozlar, ürün ve kalite kayıpları gibi pek çok zararlanmaya sebep olmaktadır.
Salt stress is a significant limiting factor to agricultural productivity. Salinity, related to its osmotic, nutritional and toxic effects, causes several damages such as growth inhibition, metabolic disturbances, necrosis, yield and quality losses in plants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15918
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:1996 Cilt 12 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
12_1_22.pdf2.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons