Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15806
Title: Hyssopus officinalıs l. (Çördük otu) eterik yağının varroa destructor’a karşı kullanımı üzerine gözlemler.
Other Titles: Observations on usage of hyssopus officinalis l. etheric oil to control varroa destructor
Authors: Nentchev, Peter
Keywords: Balarısı
Varroa destructor
Eterik yağ
Hyssopus officinalis
Honeybee
Apis mellifera
Varroa destructor
Etheric oil
Hyssopus officinalis
Apis mellifera
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nentchey, P. (2003). ''Hyssopus officinalıs l. (Çördük otu) eterik yağının varroa destructor’a karşı kullanımı üzerine gözlemler.''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(2), 43-44.
Abstract: Bu araştırma Hyssopus officinalis L., çördük otu eterik yağının kış döneminde arı paraziti Varroa destructor’ın üzerinde etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 1994/1995 yılının kış döneminde gerçekleştirilmiştir. Analiz yöntemlerine göre eşitlenmiş 20 tane arı ailesi kullanılmış ve ergin arılar üzerindeki varroa bulaşıklık yüzdesi belirlenmiştir. 1994 yılının ekim ayında deney grubundaki ailelerin kovanlarına 3 ml Hyssopus officinalis L. yağı 240/40/1 mm şeride emdirilip konuldu ve kovanın dip tahtasına da Varroa’ları yakalamak için yapıştırıcılı karton konuldu. 1995 Yılının şubat ayında yapıştırıcılı karton üzerindeki varroa sayısı belirlendi ve varroa ile bulaşıklık derecesi ve eterik yağın etkisi hesaplandi. Hyssopus officinalis L. eterik yağının uzun vadede V. destructor’a karşı ümit verici ekolojik bir araç olduğu gözlemlenmiştir. Kullanılan eterik yağ kış döneminde kullanıldığında Varroa sayısı artışlarını %80,08 azaltmaktadır. Hyssopus officinalis L. eterik yağı kullanımının arı aileleri üzerinde anormal bir etkisi görülmemiştir.
This study is performed to investigate the effects of Hyssopus officinalis L. etheric oil on honeybee parasite Varroa destructor. This resarch was conducted in the winter of 1994/1995. According to analysis methods, 20 equalled honeybee colonies were used to find out Varroa percentages. Strips soaked to Hyssopus officinalis L. etheric oil were used and sticky boards placed on the bottom board for experimental hives in october of 1994. The number of Varroa mites were determined on the sticky boards in the february of 1995. The effects of etheric oil and contamination of mites were determined. It was observed that Hyssopus officinalis etheric oil when used in winter can be used ecological control method against mites. When etheric oil used in winter may decrease mite number significantly ( over 80.08 %). The usage of Hyssopus officinalis etheric oil resulted in no abnormal effects on bees and no negative effects on beekeepers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143574
http://hdl.handle.net/11452/15806
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2003 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_3.pdf47.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons