Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15802
Title: Marmara Bölgesi arılarının koloni performansı üzerine bir değerlendirme
Other Titles: A review on colony performances of honey bees of Marmara Region of Turkey
Authors: Sıralı, Recep
Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu.
Çakmak, İbrahim
Keywords: Bal arısı (Apis mellifera L.)
Marmara ekotipi
Koloni performansı
Göçer arıcılık
Honey bee (Apis mellifera L.)
Marmara ecotype
Colony performance
Migratory beekeeping
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sıralı, R. ve Çakmak, İ. (2003). ''Marmara Bölgesi arılarının koloni performansı üzerine bir değerlendirme''. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(2), 36-42.
Abstract: Bu çalışmada, Marmara Bölgesi arılarının performans özelliklerine ait çeşitli tarihlerde ve bölgelerde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmada, bal arılarının ana arı ölüm oranı, koloni yaşama gücü-ölüm oranı, koloni populasyonu gelişimi, kuluçka üretim etkinliği, bal verimi, uçuş etkinliği, hırçınlık ve oğul eğilimi gibi karakterleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar bazı durumlarda çelişkili olduğuda göz önüne alınarak Marmara Bölgesi arılarının, Türkiye’nin farklı bölgelerinin uygun çevre koşullarına uyum sağlayabileceğini desteklemekle birlikte yoğun göçer arıcılık nedeniyle net bir sonuca varmak zor görünmektedir. Marmara Bölgesi arılarının koloni populasyonu gelişimi, kuluçka üretim etkinliği, bal verimi ve oğul eğilimi gibi bazı karakterler yönünden ıslah edilmesi durumunda daha iyi sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir.
Colony performance characteristics of honeybees of Marmara Region was reviewed from the literature. Queen and colony survival rates, colony population growth, brood rearing activity, honey yield, foraging activity aggressiveness and swarming tendency characteristics of honey bees were evaluated. The results that are not very clear, even contrary in some cases, suggest that honeybees of Marmara Region may adapt to proper environmental conditions of different regions of Turkey. However, it is difficult to make final conclusion due to intensive migratory beekeeping in the region. Honeybees of Marmara Region should be improved by breeding such as colony population growth, brood rearing activity, honey yield and swarming tendency characteristics.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143573
http://hdl.handle.net/11452/15802
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2003 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_2.pdf95.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons