Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15786
Title: A conribution to the bumble bee fauna of Bursa province (hymenoptera: apidae, bombini)
Other Titles: Bursa ili bambul arı türleri üzerinde faunistik bir araştırma (hymenoptera: apıdae, bombını)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü.
Yılmaz, Zeyhan
Uğurtaş, İsmail Hakkı
Keywords: Hymenoptera
Apidae
Bombini
Fauna
Distribution
Dağılış
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Z. ve Uğurtaş, İ. H. (2004). "A conribution to the bumble bee fauna of Bursa province (hymenoptera: apidae, bombini)". Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(3),121-126.
Abstract: In this study, 10 species of bumble bees were found in Bursa province. Six of these species belong to the genus Bombus and the others to the genus Psithyrus. The colour pattern and body measurements of these species were studied.
Bu çalışmada Bursa ilinde özellikle Uludağ’da 10 bambul arı türü kaydedilmiştir. Bu türlerin 6'sı Bombus, 4' ü de Psithyrus cinslerine aittir. Çalışmada bu türlerin renk ve desen durumları ile vücut ölçüleri verilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143554
http://hdl.handle.net/11452/15786
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2004 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-3-2.pdf175.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons