Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15785
Title: Honeybee agrobiodiversıty: a project in conservation of apıs mellifera syriaca in Jordan
Other Titles: Balarısı tarımsal-biyoçeşitliliği: Ürdün’de apis mellifera syriaca arısının korunması projesi
Authors: Haddad, N.
Fuchs, S.
Keywords: A. m. syriaca
Jordan
Morphometry
Agrobiodiversity
Conservation
Ürdün
Morfometri
Tarımsal biyo-çeşitlilik
Koruma
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Haddad, N. ve Fuchs, S. (2004). "Honeybee agrobiodiversıty: a project in conservation of apıs mellifera syriaca in Jordan". Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(3),116-120.
Abstract: The existence of the autochthonous honey bees of Syria, Lebanon, Palestinian Authority, Israel and Jordan, Apis mellifera syriaca, is endangered by persistent honey bee imports of commercial breeder lines into the region. We investigated 26 colonies from 12 locations in Jordan by morphometric methods in comparison to reference samples of 7 relevant subspecies. Results showed, that samples from Jordan were, on average, not identical but more similar to reference samples of A. m. syriaca collected in 1952 than to any of the other subspecies. We determined sample locations of highest similarity to serve as source populations for a project in agrobiodiversity conservation.
Suriye, Lübnan, Filistin Yönetimi, İsrail, Ürdün yerli arısı Apis mellifera syriaca ithal edilen ticari damızlık arıların sürekli olarak bölgeye getirilmesi ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Biz Ürdün’de 12 istasyondan 26 koloniyi 7 referans ile karşılaştırarak moporfometrik analiz yöntemleri ile araştırdık. Sonuçlara bakıldığında Ürdün’den alınan numuneler ortalama olarak diğer ırklara değilde 1952 yılında toplanan referans numunelerine tam aynısı olmasa bile daha çok benzerlik göstermiştir. En fazla benzerlik gösteren numuneleri kaynak populasyonu olarak saptayıp tarımsal biyo-çeşitliliğin korunması projesi için belirledik.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143553
http://hdl.handle.net/11452/15785
ISSN: 2687-5594
Appears in Collections:2004 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-3-1.pdf104.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons