Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15626
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWessels, Antonie-
dc.date.accessioned2021-01-27T08:46:01Z-
dc.date.available2021-01-27T08:46:01Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationWessels, A. (2005). "[Hz.] Muhammed’in hayatına dair Arapça yazılmış modern biyografiler". çev. İlhami Oruçoğlu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(2), 185-194.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3394-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143842-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/15626-
dc.descriptionBu çalışma, Antonie Wessels’in Islamic Culture, cilt: XLIX, sayı: 2, yıl: Nisan 1975, sayfa: 99-105’te yayınlanmış Modern Biographies of the Life of the Prophet Muhammad in Arabic isimli çalışmasının çevirisidir.tr_TR
dc.description.abstract[Hz.] Muhammed’le ilgili modern biyografileri araştırmamın ardında yatan nedenlerden biri, onun günümüz Müslümanlarının kalbinde ve zihnindeki yerini keşfetmektir. Biz Batılılar, ortaçağlardan bu yana bize sunulduğu tarzda bir [Hz.] Muhammed tasavvuruna aşinayız. Müslümanların kendi “modern” biyografilerini yazmaları ise on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Bu biyografilerin çarpıcı bir özelliği, [Hz.] Muhammed’in dini tecrübesine dair derin bir değerlendirmenin veya peygamberliği ile ilgili yeni bir açılımın olmamasıdır. Biz burada bazı yazarların, kasıtlı ve bilinçli olarak onun peygamberliğine ait olmayan yönleri hakkında konuşmayı istediklerini ve dini fonksiyonunu bir kenara bıraktıklarını gördük. Fakat kanaatimizce [Hz.] Muhammed’i yanlış bir şekilde tanıtmadan bunu yapmak mümkün değildir.tr_TR
dc.description.abstractOne of the reasons that lay behind my study of the modern biographies of Muhammad was to discover the place of Muhammad in the hearts and in the minds of Muslims today. As ‘Westerners’ we are familiar enough with the image of Muhammad as it has been conveyed to us since the Middle Ages. The first Muslim reactions to this Western image are starting at the end of the nineteenth century. One of the striking features of these biographies is the lack of any deep evaluation of the religious experience of Muhammad, or any new assessment of Muhammad’s prophethood. We saw how some people consciously only want to speak of the non-prophetic aspects and leave aside his religious function. But in our opinion this is impossible without misrepresenting Muhammad.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMuhammedtr_TR
dc.subjectBiyografitr_TR
dc.subjectSiyertr_TR
dc.subjectPeygambertr_TR
dc.subjectİmajtr_TR
dc.subjectMuhammaden_US
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectLife of the propheten_US
dc.subjectPropheten_US
dc.subjectImageen_US
dc.title[Hz.] Muhammed’in hayatına dair Arapça yazılmış modern biyografilertr_TR
dc.title.alternativeModern biographies of the life of the Prophet Muhammad in Arabicen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage185tr_TR
dc.identifier.endpage194tr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorOruçoğlu, İlhami-
Appears in Collections:2005 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_10.pdf195.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons