Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15526
Title: Hayvansal lifler üretimi için alternatif türler
Other Titles: Alternative species for animal fibre production
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Tuncel, Erdoğan
Keywords: Keçi
Tiftik
Keşmir
Angora
Deve
Kamelidler
Goat
Mohair
Cashmere
Angora
Camel
Camelids
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncel, E. (1995). “Hayvansal lifler üretimi için alternatif türler”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 291-301.
Abstract: Hayvansal liflerin bir kısmı özel lifler olarak anılır ve modaya da bağlı olarak genellikle yüksek fiyatla satılırlar. Bunun bir nedeni de sözkonusu liflerin az üretilmesidir. Bu nedenle tekstilciler zaman zaman yeni lifler bulmaya ve bunlardan yeni materyal üretmeye çalışırken bir yandan da bilinen liflerden yeni ürünler yaratarak tüketicinin beğenisine sunar ve böylece talebi yüksek tutmaya çalışırlar. Diğer taraftan birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler bir yandan uzun kıllı keçilerden elde edilen keşmir yünü üretimine ağırlık verirken, bir yandan da diğer türlerden yararlanma yolları aramaktadırlar. Bu çalışmaların bir amacı da kırsal kesimde yaşayan kimselere ek gelir sağlayarak bu bireyleri yerinde tutmaya çalışmaktır. Bu çalışmada özel lifler olarak anılan tiftik ve keşmir gibi keçi lifleri ile yine özel önemi olan başka hayvan türlerinden elde edilen liflerin üretimi ve tüketimi ile ilgili bir inceleme hedeflenmiştir.
Some of the fibres are known as speciality fibres because of the scarsity and high value. Textile industry are seaking a new material for their production from time to timewhile trying to produce new material from well known fibre to attract customers attention. On the other hand, some of the EC countries as well as Australia and Ne w Zealand have focused on the production of cashmere wool from the breeds of long haired goats while taking the other high value fibres producing species into accaunt. On reason of such activities is to keep the rural people on their lands by increasing their income from fibre and other production. In this study the production and use of speciality fibers such as cashmere and mohair as well as the other high valued fibres from the other species has been reviewed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15526
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_28.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons