Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15308
Title: Entansif besi uygulanan Merinos kuzularda farklı protein kaynaklarının besi performansına etkisi
Other Titles: Effect of different protein sources on fattening performance of Merino lambs conducted to intensive fattening
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Ak, İbrahim
Bilgüven, Murat
Keywords: Merinos
Kuzu besisi
Besi performansı
Soya fasulyesi küspesi
Ayçiçeği tohumu küspesi
Merino
Lamb fattening
Fattening performance
Soybean meal
Sunflower cake
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, İ. ve Bilgüven, M. (1995). “Entansif besi uygulanan Merinos kuzularda farklı protein kaynaklarının besi performansına etkisi”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 195-206.
Abstract: Araştırma, 6-8 haftalık yaşta besiye alınan Merinos kuzularda farklı protein kaynaklarının besi performansına etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada protein kaynağı olarak soya fasulyesi küspesi (SFK) ve ayçiçeği tohumu küspesi (ATK) kullanılmıştır. Araştırma, her birinde 25 baş erkek, 25 baş dişi olmak üzere 50 baş kuzu bulunan 2 gruptaki toplam 100 baş kuzuyla yürütülmüş ve besi 70 gün sürmüştür. Besi süresince kuzular sadece yoğun yem karmasıyla ve ad libitum düzeyde yenilenmiştir. Farklı gruplardaki erkek ve dişi kuzuların besi başlangıç ağırlığı, günlük ortalama canlı ağırlık artışı, günlük ortalama yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı gruplara göre sırasıyla; 18.6 ± 0.50, 16.6 + 0.37, 17.3 ± 0.66 ve 16.2 ± 0.38 kg; 279.8 ± 10.10, 212.0 ± 9.41, 251.9 ± 8.05 ve 209.9 ± 6.30 g; 1132 ve 1110 g; 3.988, 5.329, 4.406 ve 5.288 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Merinos kuzularda cinsiyet faktörünün besi performansına etkisi önemli (P < 0.01) bulunurken rasyondaki protein kaynağının etkisi önemsiz bulunmuştur. Ayrıca rasyona SFK katılmasının beside yem giderini artırdığı belirlenmiştir.
The research was carried out to determine the effects of using different protein suplements in the diets on fattening performance of Merino lambs with 6-8 weeks old In the research, soybean meal or sunflower cake were used as a protein source. The research was carried out with 2 groups including 50 lambs in each being 25 male and 25 female. The fattening period lasted 70 days and the lambs were fed ad libitum with concentrate feed mixture alone during the ali fattening period. Average inıtıal live weight, daily live weight gam, daily feed consumtion andfeed conversion ratio of the male and female in two groups were determined as; 18.6 + 0.50, 16.6 + 0.37, 17.3 + 0.66 and 16.2 + 0.38 kg, 279.8 ± 10 10, 212.0 ± 9.41, 251 + 8.05 and 209.9 ± 6.30 g; 1132 and 1110 g; 3.988, 5.329, 4.406 and 5.288 respectively. The effect of sex was statistically signifıcant on fattening performance of Merino lambs (P < 0.01). On the other hand, protein sources in the ration had no significant affect on the fattening performance. In addition, soybean meal supplementation increased feed cost.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15308
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:1995 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_18.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons