Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14974
Title: An investigation of the structure of discussion sections in research articles written by native English and Turkish researchers in the field of applied linguistics
Other Titles: Anadili İngilizce olan araştırmacılar ve Türk araştırmacılar tarafından yazılan uygulamalı dilbilim alanındaki araştırma makalelerin "tartışma" bölümlerinin yapısı üzerine bir inceleme
Authors: Öztürk, İsmet
Çalışkan, Özge
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Applied linguistics
Discussions
Genre analysis
Rhetorical organization
International writers
Turkish writers
Tartışma
Tür çözümlemesi
Türk araştırmacılar
Uluslararası araştırmacılar
Uygulamalı dilbilim
Yapısal organizasyon
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, Ö. (2019). An investigation of the structure of discussion sections in research articles written by native English and Turkish researchers in the field of applied linguistics. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, uluslararası araştırmacılar ve Türk araştırmacılar tarafından yazılan uygulamalı dilbilim alanındaki araştırma makalelerin tartışma bölümündeki yapısal organizasyonundaki benzerlikler ve farklılıkları araştırmayı amaçlar. Çalışma araştırma makalelerin tartışma bölümlerinin yapısal organizasyonunu ve bu bölümlerde kullanılan makro kalıpların sıklığını incelemiştir. Bu çalışmada kullanılan bütünce (corpus) toplamda 45 araştırma makalesini içermektedir. Dengeli bir bütünce oluşturmak için uluslararası araştırmacılar tarafından yazılan 15 araştırma makalesi, İngilizce yazan Türk araştırmacılar tarafından yazılan 15 araştırma makalesi ve Türkçe yazan Türk yazarlar tarafından yazılan 15 araştırma makalesi seçilmiştir. Araştırma makalelerinin tartışma bölümleri Yang ve Allison (2003) ve Baştürkmen'in (2012) araştırmalarına dayanan modellerle incelenmiştir. Pilot çalışma sonrasında, modelin bazı değişikliklere ve eklemelere ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. 45 araştırma makalesinin tartışma bölümleri MaxQDA 11 programı kullanıralak kodlanmıştır. Bulgular uluslararası araştırmacılar ve İngilizce ve Türkçe yazan Türk araştırmacılar arasında bazı benzerlik ve farklılıkların olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca İngilizce ve Türkçe yazan Türk araştırmacılar arasında da bazı benzerlik ve farklılıkların da olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada sık kullanılan, zorunlu olan veya olmayan makro yapıların tespitinin yeni araştırmacılara akademik yazı alanında yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır.
The present study aims to investigate the similarities and differences of rhetorical organization of research article discussions written by international writers and Turkish authors writing in English and Turkish in the field of Applied Linguistics. The study examined the rhetorical organization of research article discussions and the frequencies of moves and steps which were utilized in these sections. The corpus used in the present study included 45 research article discussions in total. Fifteen articles written by international group, 15 articles written by Turkish authors writing in English and 15 articles written by Turkish authors writing in Turkish were selected for a balanced corpus. RA discussions were analysed using the models by Yang & Allison (2003) and Baştürkmen (2012). After the pilot study, the model needed some modifications and addition for the present study. Discussions in 45 research articles were coded by using MaxQDA 11. The findings revealed that there were some similarities and differences between international writers and Turkish authors writing in English and Turkish. Also, there were some similarities and differences between Turkish authors writing in English and Turkish. Turkish authors writing in English. Identifying the most frequent moves and steps, the commonly used move patterns and obligatory and optional moves and steps may help novice authors and researchers in the academic writing process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14974
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10299017.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons