Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14623
Title: COVID-19 ve çocuk diş hekimliğine güncel etkileri
Other Titles: COVID-19 and current ımplications on pediatric dentistry
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi.
0000-0002-1480-2907
Çubukçu, Çiğdem Elbek
Keywords: SARS-CoV-2
COVID-19
Coronavirüs
Çocuk ağız diş sağlığı
Issue Date: 26-Oct-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, E. Ç. (2020). " COVID-19 ve çocuk diş hekimliğine güncel etkileri". Bursa Uludağ Üniversitesi Güncel Pediatri, 18(3), 484-488.
Abstract: Şiddetli Akut Solunum Sistemi Koronavirus 2 (Severe Acute Respirstory Syndrome Coronavirus 2 [SARS-CoV-2])’nin neden olduğu Coronavirüs Hastalığı-2019 (COVID-19), Aralık 2019’da Çin’de bildirildiğinden beri küresel olarak hızla yayılmıştır. Ağustos 2020 itibariyle, SARS-CoV-2, 213 ülke/bölgede, 25 milyondan fazla insana bulaşmış ve 760.000’den fazla ölümle sonuçlanmıştır (1). Pandemiye yanıt olarak uygulanan karantina önlemleri, çocuklarda diş hekimliği hizmetlerinin sunumunu da belirgin şekilde etkilemiştir. Virüsün yayılmasını önlemek için, rutin diş tedavilerinin ülkemizde askıya alınmış olması, ağız-diş sağlığı hizmetlerinin sunumunu da sekteye uğratmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 16 Temmuz 2020 tarihli Çalışma Rehberi’ne göre ağızdiş sağlığı hizmetleri, pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı, perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı, postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit, lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon, ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü, travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu, çene ve yüz bölgesi fraktürleri, oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları, hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar, hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ekstraoral enfeksiyonlar, radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri, medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar, dikiş alınması, geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi, ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/ veya enfeksiyon, yeni doğan dudakdamak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları, çene eklemi luksasyonu ve biyopsi (malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde sınırlandırılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1454706
http://hdl.handle.net/11452/14623
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_15.pdf817.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons