Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14533
Title: Bir köpekte primer intranazal transmissible venereal tümör (TVT)
Other Titles: Primary intranasal transmissible venereal tumor (TVT) in a dog
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çeşme, Hilal
İpek, Volkan
Akkoç, Ahmet
Salcı, Hakan
Keywords: Köpek
Dog
Nazal boşluk
Transmissible venereal tümör
Nasal cavity
Transmissible venereal tumor
Issue Date: 18-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeşme, H. vd. (2015). "Bir köpekte primer intranazal transmissible venereal tümör (TVT)". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 85-88.
Abstract: Coli melezi, erkek, 2,5 yaşlı köpek burun ve göz akıntısı, gözün altında farklı kanlı bir akıntı görünümü, burun ve damak şişkinliği şikayetleriyle getirildi. Klinik olarak sağ gözün medial açısının altında fistül deliği, maksilla ve nazal kemik ve palatum molle de şişkinlik saptandı. Radyolojik olarak burun boşluğu içerisinde muhtemel yumuşak doku opasitesi artışı görüldü. Akıntılardan swapla ve damaktaki şişkinlikten ince iğne aspirasyonuyla alınan numunelerde sitolojik olarak çok sayıda yangı hücresi ve geniş sitoplazmalı, yoğun kromatin yapısına sahip yuvarlak çekirdekli tümör hücreleri belirlendi. Primer TVT tanısı konulan köpek dört haftalık vinkristin sülfat kürü ile tedavi edildi. Yakın dönemde nüks gözlenmedi. Sunulan bu olgu ile primer intranazal TVT’nin rapor edilmesi ve tedavi sonucunun veteriner hekimlerle paylaşılması amaçlanmıştır.
Coli croos breed, male, 2.5 year-old dog was presented with the complaint of nasal and eye discharge, a different bloody fluid view under the eye, swelling of the nose and palate. Clinically, a fistula under the medial angle, swelling on the maxillary and nasal bones and palatum molle were determined. Radiologically, possible increased soft tissue opacity was observed in the nasal cavity. A plenty of inflammation cells and tumor cells, which had dense chromatin form and round nucleus, were detected in samples taken by swap from fluids and by fine needle aspiration from swelling on palate. For four weeks, the dog diagnosed primary TVT was treated with vincristine sulphate cure. No recurrence was observed in early stage. With this case, it was aimed to report primary intranasal TVT and share the treatment results with the veterinarians.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423130
http://hdl.handle.net/11452/14533
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1-2_7.pdf262.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons