Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14528
Title: Kelâm ve mütekellim I (Zuhûr)
Other Titles: Islamic theology and theologian I (Emergence)
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Yücedoğru, Tevfik
Keywords: Kelâm
Mütekellim
Zındık
Bidatçi
Theology
Theologian
Blasphemous
Innovator
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücedoğru, T. (2005). "Kelâm ve mütekellim I (Zuhûr)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-17.
Abstract: İlk hicrî asırda dinî konulara getirilen izahla başlayan, alışılmış anlayışın haricindeki fikir beyanları ve bunların İslâm coğrafyasında meydana getirdiği etkiler, daha sonraki dönemlerde kelâm diye anılacaktır. Böyle bir faaliyeti icrâ edenlerin de “mütekellim” olarak nitelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İlk hicrî asırdaki kelâm ne idi ve mütekellim kime deniyordu?
Declaration of opinions that out of the common which started with intellectual explanations about theological issues in the first century of Hegira and their effects upon Islamic environment have been mentioned afterwards as “theology”. Denomination of who fulfil this activity as “theologian” constitutes of main topic of this article. What was the “theology” in the first century of Hegira and who was the “theologian”?.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143843
http://hdl.handle.net/11452/14528
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2005 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_1.pdf248.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons