Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14484
Title: Yerli ırk bir kısrakta vulvar yassı hücreli karsinom olgusu
Other Titles: A case of vulvar squamous cell carcinoma in a native breed mare
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Onkoloji Anabilim Dalı.
İntaş, Kamil Seyrek
İpek, Volkan
Salcı, E. Sinem Özdemir
Zengin, Muhittin
Deligönül, Adem
Sönmez, Gürsel
Keywords: Kısrak
Mare
Vulva
Yassı hücreli karsinom
Vulva
Squamous cell carcinoma
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İntaş, K. S. vd. (2017). "Yerli ırk bir kısrakta vulvar yassı hücreli karsinom olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 36(1-2), 41-44.
Abstract: Yerli ırk, 16 yaşlı bir kısrak, genital bölgede sebebi bilinmeyen ve iyileşmeyen yara şikayeti ile kliniğimize getirildi. Kısrağın genel durumu iyiydi ancak genital bölgenin muayenesinde vulvada anüsün alt yarımını kapsayan, fibrotik üremeyle karakterize, yaygın açık bir yara belirlendi. Biyopsi alınarak numuneler patoloji laboratuarına gönderildi. Histopatolojik inceleme sonucu alınan numunelerden yassı hücreli karsinom tanısı konuldu. Tedavi için önerilen kemoterapi seçenekleri, kısrağın yaşı ve sağaltımın maliyeti dolayısıyla hasta sahibi tarafından kabul edilmedi. Sunulan bu olgu ile bir kısrakta vulvar yassı hücreli karsinomun klinik ve histopatolojik bulgularının rapor edilmesi ve kliniğimizde çok sık karşılaşılmayan bu neoplazi için olası sağaltım seçeneklerinin tartışılması amaçlanmıştır.
A native breed, 16 years old mare was presented to our clinics with the complaint of an idiopathic and non-healing wound on the genital region. General condition of the mare was normal, but an extensive open wound on the vulva, which was extending to ventral part of the anus, characterized by fibrotic proliferation was observed in the examination of the genital region. The biopsy was taken and the samples were sent to pathology laboratory. As a result of histopathological examination, squamous cell carcinoma was diagnosed. The suggested chemotherapy options for treatment were refused by the patient owner because of the age of the horse and the cost of treatment. With this case presentation, reporting of the clinical and histopathological result of vulvar squamous cell carcinoma and possible treatment options for this rare case in a mare was aimed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441516
http://hdl.handle.net/11452/14484
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2017 Cilt 36 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_1-2_5.pdf261.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons