Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14481
Title: Merinos ırkı bir kuzuda polimelia
Other Titles: Polymelia in a merinos breed lamb
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Akbala, Melike
Çeşme, Hilal
İpek, Volkan
Salcı, Hakan
Keywords: Polimelia
Kuzu
Polymelia
Lamb
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbala, M. vd. (2017). "Merinos ırkı bir kuzuda polimelia". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 36(1-2), 29-32.
Abstract: Merinos ırkı, 15 günlük, erkek bir kuzu doğuştan beş bacaklı olma anamnezi ile kliniklerimize sevk edildi. Vital parametreleri normal olan kuzuda, inspeksiyonda sağ articulatio humerinin caudalinde, lateral toraks duvarına bağlı fazla bir ekstremite görüldü. Ekstremitede carpal ekleminin distalinden itibaren birleşik 4 adet metacarpus, 2 adet metacarpophalengeal eklem ve iki ayağın geliştiği gözlendi. Antebrachium bölgesinde açık kırığı mevcuttu. Radyolojik olarak 4 ve 5. kostalar düzeyinde rudimenter bir skapulanın olduğu, humerus ve antebrahium hipoplazisi ve antebrahium’da orta diyafizer kırık saptandı. Metacarpus distalinden itibaren iki farklı metacarpusa dönüşüyordu ve iki adet metacarpophalengeal eklem ve 4 adet digiti’nin mevcut olduğu görüldü. Polimelia tanısı konuldu ve genel anestezi altında ilgili ekstremite operatif olarak vücuttan uzaklaştırıldı. Makroskopik incelemede radyolojik bulgular doğrulandı. Sunulan bu olgu ile Merinos ırkı bir kuzuda polimelia anomalisinin klinik ve radyolojik bulguları ile cerrahi tedavisi rapor edilmiştir.Merinos ırkı, 15 günlük, erkek bir kuzu doğuştan beş bacaklı olma anamnezi ile kliniklerimize sevk edildi. Vital parametreleri normal olan kuzuda, inspeksiyonda sağ articulatio humerinin caudalinde, lateral toraks duvarına bağlı fazla bir ekstremite görüldü. Ekstremitede carpal ekleminin distalinden itibaren birleşik 4 adet metacarpus, 2 adet metacarpophalengeal eklem ve iki ayağın geliştiği gözlendi. Antebrachium bölgesinde açık kırığı mevcuttu. Radyolojik olarak 4 ve 5. kostalar düzeyinde rudimenter bir skapulanın olduğu, humerus ve antebrahium hipoplazisi ve antebrahium’da orta diyafizer kırık saptandı. Metacarpus distalinden itibaren iki farklı metacarpusa dönüşüyordu ve iki adet metacarpophalengeal eklem ve 4 adet digiti’nin mevcut olduğu görüldü. Polimelia tanısı konuldu ve genel anestezi altında ilgili ekstremite operatif olarak vücuttan uzaklaştırıldı. Makroskopik incelemede radyolojik bulgular doğrulandı. Sunulan bu olgu ile Merinos ırkı bir kuzuda polimelia anomalisinin klinik ve radyolojik bulguları ile cerrahi tedavisi rapor edilmiştir.
A Merinos breed, fifteen-day-old, male lamb was referred to our clinics with the anamnesis of congenital five extremities presentation. In the inspection, an excessive extremity was observed at the caudal site of the right articulatio humeri, connected the lateral thoracic wall in lamb, whose vital parameters were normal. A development of four unified metacarpus extending to the distal part of the carpal joint, two metacarpophalangeal joint and two foot were seen in the extremity. There was an open fracture at the region of antebrachium. Radiologically, a rudimental scapula at the level of 4 and 5th costa, hypoplasia of the humerus and antebrachium, and a middle diaphysial fracture of antebrachium was determined. Distal part of the metacarpus was forming four different metacarpuses, and presence of two metacarpophalangeal joints and four digits was seen. Polymelia was diagnosed and the extremity was removed surgically from the body under general anesthesia. In the macroscopic examination, radiological results were confirmed. With the presentation of this case, anomaly of polymelia in a Merinos breed lamb was reported with the clinical and radiological results as well as surgical treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/440787
http://hdl.handle.net/11452/14481
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2017 Cilt 36 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_1-2_2.pdf482.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons