Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14480
Title: Erkek bir köpekte meme bezinde anaplastik karsinoma olgusu
Other Titles: Anaplastic carcinoma of the mammary gland in a male dog
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Aslan, Vildan
Çeşme, Hilal
Mutlu, Ayşe Meriç
Cangül, İ. Taci
Salcı, Hakan
Keywords: Erkek köpek
Male dog
Meme bezi
Mammary gland
Anaplastic carcinoma
Anaplastik karsinoma
Issue Date: 25-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, V. vd. (2017). "Erkek bir köpekte meme bezinde anaplastik karsinoma olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 36(1-2), 25-28.
Abstract: Dokuz yaşlı, erkek, Rottweiler ırkı bir köpek, sağ ikinci torakal meme lobunda büyüme şikayetiyle kliniklerimize getirildi. Klinik olarak sağ torakal 2. papilla mamma yaklaşık 5x4×3 cm boyutlarında, ostium papillare ise ülseratif ve enfekteydi. Toraksın radyografisinde metastazı ortaya koyacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ultrasonografik muayenede meme dokusu heterojen bir görünüme sahipti ve hiperekoik bir alan ile çevriliydi. Genel anestezi altında ilgili meme lobunun mastektomisi gerçekleştirildi. Histopatolojik incelemede meme bezi epitel hücrelerinin yer yer solid ve papiller tarzda ürediği ve hücrelerde mitotik aktivitenin oldukça yüksek olduğu gözlendi. Bu bulgulara dayanarak kitleye anaplastik karsinoma tanısı konuldu. Erkek köpeklerde nadir olarak gözlenen anaplastik meme bezi karsinoması bu olgu sunumu ile rapor edilmektedir.
A 9 year-old, male, Rottweiler was presented to our clinic with the complaint of abnormal growth in the second, right thoracal mammary lobe. Clinically, the second thoracic papilla mamma was about 5x4×3 cm in size, and ostium papillare was ulcerative and infected. Radiography of the thorax revealed no findings indicative of metastasis. Ultrasonographical examination revealed that mammary tissue had heterogeneous appearance and was surrounded by hyperechoic areas. The mastectomy of the mammary lobe was performed under general anesthesia. Histopathological examination revealed solid and papillary proliferations of glandular epithelia and a high mitotic activity. A diagnosis of anaplastic mammary carcinoma was made based on these findings. Anaplastic mammary gland carcinomas are rarely encountered in male dogs and one incident is reported in this case presen-tation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/440630
http://hdl.handle.net/11452/14480
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2017 Cilt 36 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_1-2_1.pdf339.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons