Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14478
Başlık: Kıvırcık ırkı bir kuzuda meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi
Diğer Başlıklar: Meningocel and unilateral cerebellar hypoplasi in a kıvırcık breed lamb
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şen, İsmail Altuğ
İpek, Volkan
Demirer, Aylin Alasonyalılar
Salcı, Hakan
Anahtar kelimeler: Meningosel
Meningocele
Unilateral serebellar hipoplazi
Kuzu
Unilateral cerebellar hypoplasia
Lamb
Yayın Tarihi: 12-Ara-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şen, İ. A. vd. (2016). "Kıvırcık ırkı bir kuzuda meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 35(1-2), 61-64.
Özet: Bu olgu bir kuzuda meningosel ile birlikte şekillenmiş unilateral serebellar hipoplazi patolojisine ait ilk rapordur. İki günlük Kıvırcık ırkı, erkek bir kuzu doğuştan başın arka kısmında şişkinlik, ayağa kalkamama ve kafasını toparlayamama şikayetleriyle getirildi. Klinik olarak anamnezde belirtilen bulguların yanında, oksipital bölgede 6 cm çaplı, ağrısız ve fluktuasyon gösteren derisiz şişkinlik belirlendi. Genel anestezi altında şişkinliğin ekstirpasyonu yapıldı. Postoperatif yakın dönem iyileşme gözlenmediği için olgu ötenazi edildi. Nekropsi ve histopatolojik incelemeler neticesinde meningosel ve unilateral serebellar hipoplazi tanısı konuldu.
This is the first report pertain to unilateral cerebellar hypoplasia pathology together with meningocel in a lamb. Two-day-old, Kıvırcık breed, male a lamb was brought with the complaint of congenital swelling back to head, disability of standing and positioning the head. Together with the findings in anamnesis, unskinned, painless and fluctuated 6 cm diameter swelling on the occipital region was determined clinically, the swelling was extirpated under general anesthesia. Because postoperative early time healing was not resulted, euthanasia of the case was performed. Meningocel and unilateral cerebral hypoplasia was diagnosed following the necropsy and histopathological investigations.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424028
http://hdl.handle.net/11452/14478
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 35 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
35_1-2_8.pdf244.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons