Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-12-17T12:13:13Z-
dc.date.available2020-12-17T12:13:13Z-
dc.date.issued2016-12-12-
dc.identifier.citationSalcı, H. vd. (2016). "Bir buzağıda salter-harris tip I metacarpus kırığının açılı kama plağı ile sağaltımı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 35(1-2), 57-60.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424027-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14477-
dc.description.abstractBu olgu sunumu ile bir buzağıda Salter-Harris Tip I metacarpus kırığında uyguladığımız 90° açılı kama plağının postoperatif klinik ve radyolojik bulgularının rapor edilmesi amaçlanmıştır. Holstein melezi, 3,5 aylık, dişi bir buzağı ön bacağında kırık şikayeti ile kliniklerimize getirildi. Klinik muayenede, buzağının vital parametreleri normaldi ancak inspeksiyonda sağ ön ekstremitede şiddetli topallık, metacarpophalangeal eklem proksimalinde şişkinlik ve sıyrık yarası gözlendi. Ortopedik muayenede, bölgede spesifik kırık bulguları saptandı. Radyografik muayenede, sağ metacarpusun distal fizeal hattan kırılarak (Salter-Harris Tip I) disloke olduğu belirlendi. Hasta sahibine bilgi verildi ve genel anestezi hastanın operasyonuna karar verildi. Kırığın redüksiyonu sonrası fiksasyon için 90° açılı kama plağı kullanıldı. Plağın kama kısmı epifiz kısma çakıldı ve plaka vidalarla proksimal fragmente tespit edildi. Postoperatif atel destekli bandaj uygulandı. Rutin analjezik ve antibiyotik uygulama prosedürü reçete edildi. Buzağının postoperatif 15. gün kontrolünde, kırık bölgesinde stabilizasyonun devam ettiği, buzağının ilgili ekstremitesini bandajsız kullanabildiği gözlendi.tr_TR
dc.description.abstractReporting to postoperative clinical and radiological results of 90° angled blade plate applied in SalterHarris Type I metacarpus fracture in a calf was aimed with this case presentation. A Holstein mix breed, 3.5- month-old, female calf was presented with the complaint of broken forelimb In the clinical examination, vital parameters of the calf was normal; however, severe lameness on the right forelimb, swelling on the proximal site of the metacarpophalangeal joint and excoriation was seen in the inspection. In the orthopedic examination, specific signs of fracture were detected. In radiographic examination, a dislocation of the right metacarpus following to distal epiphyseal line fracture (Salter-Harris Type I) was determined. It was informed to the patient owner and operative approach to the patient under general anesthesia was decided. After reduction of the fracture, 90° angled blade plate was used for fixation. The blade part of the plate was driven to epiphysis and plate was fixed to the proximal fragment with screws. Postoperative, atel supported bandage was applied. A routine analgesic and antibiotic application procedure was prescribed. In postoperative 15th day control of the calf, It was observed that stabilization was continuing on the fractured region, the calf was standing to its extremity without bandageen_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSalter-Harris Tip Itr_TR
dc.subjectSalter-Harris Type Ien_US
dc.subjectMetacarpus kırığıtr_TR
dc.subjectAçılı kama plağıtr_TR
dc.subjectBuzağıtr_TR
dc.subjectMetacarpus fractureen_US
dc.subjectAngled blade plateen_US
dc.subjectCalfen_US
dc.titleBir buzağıda salter-harris tip ı metacarpus kırığının açılı kama plağı ile sağaltımıtr_TR
dc.title.alternativeTreatment with angled blade plate of salter-harris type ı metacarpus fracture in a calfen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage57tr_TR
dc.identifier.endpage60tr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue1-2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorSalcı, Hakan-
dc.contributor.buuauthorCanatan, Uygur-
dc.contributor.buuauthorÇetin, Melike-
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1-2_7.pdf280.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons