Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14477
Başlık: Bir buzağıda salter-harris tip ı metacarpus kırığının açılı kama plağı ile sağaltımı
Diğer Başlıklar: Treatment with angled blade plate of salter-harris type ı metacarpus fracture in a calf
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Salcı, Hakan
Canatan, Uygur
Çetin, Melike
Anahtar kelimeler: Salter-Harris Tip I
Salter-Harris Type I
Metacarpus kırığı
Açılı kama plağı
Buzağı
Metacarpus fracture
Angled blade plate
Calf
Yayın Tarihi: 12-Ara-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Salcı, H. vd. (2016). "Bir buzağıda salter-harris tip I metacarpus kırığının açılı kama plağı ile sağaltımı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 35(1-2), 57-60.
Özet: Bu olgu sunumu ile bir buzağıda Salter-Harris Tip I metacarpus kırığında uyguladığımız 90° açılı kama plağının postoperatif klinik ve radyolojik bulgularının rapor edilmesi amaçlanmıştır. Holstein melezi, 3,5 aylık, dişi bir buzağı ön bacağında kırık şikayeti ile kliniklerimize getirildi. Klinik muayenede, buzağının vital parametreleri normaldi ancak inspeksiyonda sağ ön ekstremitede şiddetli topallık, metacarpophalangeal eklem proksimalinde şişkinlik ve sıyrık yarası gözlendi. Ortopedik muayenede, bölgede spesifik kırık bulguları saptandı. Radyografik muayenede, sağ metacarpusun distal fizeal hattan kırılarak (Salter-Harris Tip I) disloke olduğu belirlendi. Hasta sahibine bilgi verildi ve genel anestezi hastanın operasyonuna karar verildi. Kırığın redüksiyonu sonrası fiksasyon için 90° açılı kama plağı kullanıldı. Plağın kama kısmı epifiz kısma çakıldı ve plaka vidalarla proksimal fragmente tespit edildi. Postoperatif atel destekli bandaj uygulandı. Rutin analjezik ve antibiyotik uygulama prosedürü reçete edildi. Buzağının postoperatif 15. gün kontrolünde, kırık bölgesinde stabilizasyonun devam ettiği, buzağının ilgili ekstremitesini bandajsız kullanabildiği gözlendi.
Reporting to postoperative clinical and radiological results of 90° angled blade plate applied in SalterHarris Type I metacarpus fracture in a calf was aimed with this case presentation. A Holstein mix breed, 3.5- month-old, female calf was presented with the complaint of broken forelimb In the clinical examination, vital parameters of the calf was normal; however, severe lameness on the right forelimb, swelling on the proximal site of the metacarpophalangeal joint and excoriation was seen in the inspection. In the orthopedic examination, specific signs of fracture were detected. In radiographic examination, a dislocation of the right metacarpus following to distal epiphyseal line fracture (Salter-Harris Type I) was determined. It was informed to the patient owner and operative approach to the patient under general anesthesia was decided. After reduction of the fracture, 90° angled blade plate was used for fixation. The blade part of the plate was driven to epiphysis and plate was fixed to the proximal fragment with screws. Postoperative, atel supported bandage was applied. A routine analgesic and antibiotic application procedure was prescribed. In postoperative 15th day control of the calf, It was observed that stabilization was continuing on the fractured region, the calf was standing to its extremity without bandage
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424027
http://hdl.handle.net/11452/14477
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 35 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
35_1-2_7.pdf280.53 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons