Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14476
Title: Bir atta blanket’e bağlı kuyruk yaralanması olgusu
Other Titles: The case of tail wound depend on blanket injury in a horse
Authors: Akgül, Mustafa Barış
Başer, Erhan
Günaydın, Ali
Şındak, Nihat
Keywords: At
Horse
Kuyruk
Yara
Tail
Wound
Issue Date: 12-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, M. B. vd. (2016). "Bir atta blanket’e bağlı kuyruk yaralanması olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 35(1-2), 49-52.
Abstract: Bu olgu sunumu; 1 yaşlı, dişi, melez bir at oluşturmaktadır. Blanket’in atın vücut yapısından küçük olması ve üç gündür üzerinde bırakılması sonucu kuyruk altından geçen halka şeklinde kalın örgülü polyesteri andıran dokusu olan ipin sürtünmeye bağlı olarak kuyruk kaidesinin her iki yanından başlayıp alt tarafını da kapsayacak şekilde kas dokusuna ulaşacak derinlikte bir yaralanma oluşturduğu gözlendi. Küret vasıtası ile nekrotik dokular uzaklaştırıldı ve kanamalar kontrol altına alındı. Monoflament yapıda polipropilen (USP:0) bir iplik materyali ile plastik tüpler kullanılarak yatay ‘U’ dikişi bölgeye uyguladı ve gergin olan yara kenarlarının olabildiğince birbirine yaklaştırılması sağlandı. Dikişler uzaklaştırılana kadar her gün bir kez antiseptik sölüsyonlar ile yara pansumanı yapıldı. 10. günde bölgeden dikişler uzaklaştırıldı ve yara hattında sekonder iyileşme takip edilmeye başlandı. Yara hattının 1,5 ay sonra tamamının iyileştiği görüldü. Etiyolojik yönden ender görülen bu olgunun raporlanarak paylaşılması amaçlanmıştır.
This case report; 1 year old, female, hybrid form of a horse. As the blanket of the horse is smaller than the body structure and form of release as a result of tail from under the ring over the last three days due to the friction of the polyester rope tail base to cover the bottom, starting on both sides have observed that an injury to a depth that reaches the muscle tissue. necrotic tissue was removed by using curette and bleeding was controlled. the horizontal stitch using a fiber material Monoflament Polipropilen (USP:0) and plastic tube was applied stitches and the wound edges was achieved strained approximation as possible to each other. Once daily it was wound dressing with antiseptic solutions. Until the stitches removed after ten days the stitches were removed and the wound began to be tracked line secondary healing. After 1.5 months ıt was observed that all of the line wound was healed. We aimed to share this case which has rare etiological.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424005
http://hdl.handle.net/11452/14476
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1-2_6.pdf236.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons