Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14473
Title: Effect of rearing systems and shell color on some egg quality parameters
Other Titles: Yetiştirme sistemleri ve kabuk renginin bazı yumurta kalite parametrelerine etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Çetin, Ece
Temelli, Seran
Eyigör, Ayşegül
Keywords: Rearing systems
Yetiştirme sistemleri
Layer hen
Egg quality parameters
Yumurtacı tavuk
Yumurta kalite özellikleri
Issue Date: 12-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, E. vd. (2016). "Effect of rearing systems and shell color on some egg quality parameters". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 35 (1-2),11-16.
Abstract: This study was conducted to determine some quality parameters of retail brown and white-shelled grade A table eggs, which were produced by cage, free-range and organic systems. For this, a total of 30 eggs, 10 from each rearing system, and 15 from each shell color were purchased, and egg weight, shape index, shell thickness, shell strength, and yolk color as outer and inner quality parameters were determined. The heaviest eggs were from cage system (65.04 g), and shape index and shell strength were the highest in organic eggs (78.37% and 41.02 N/cm2 ), while shell thickness was the lowest in free-range eggs (0.40 mm), and yolk color was the lightest in organic and free-range eggs (10 and 10.40). Additionally, brown eggs had higher values than white eggs in all of the parameters tested. Statistical analyses revealed that rearing systems have effect on shell thickness; while shell color has effect on both shell thickness and shape index (p<0.05). In conclusion, contrary to the consumer prejudice, retail eggs from different rearing systems do not exhibit significant differences on some quality parameters tested.
Bu çalışma, perakende satış yerlerinde satışa sunulan kafes, serbest dolaşımlı ve organik yetiştirme sistemleri ile üretilmiş kahverengi ve beyaz kabuklu yumurtaların bazı yumurta kalite özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapıldı. Bu amaçla, farklı firmalara ait her bir yetiştirme sisteminden 10’ar adet ve her bir kabuk renginden 15’er adet olmak üzere satın alınan toplam 30 adet yumurtanın, dış ve iç kalite özelliklerinden yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk kalınlığı, kabuk direnci ve yumurta sarı rengi belirlendi. İncelenen özelliklerden yumurta ağırlığı kafes sistemindeki yumurtalarda en yüksek (65.04 g), şekil indeksi ve kabuk direnci organik yumurtalarda daha yüksek (% 78.37 ve 41.02 N/cm2 ) bulunurken kabuk kalınlığı serbest dolaşımlı yumurtalarda en düşük (0.40 mm) sarı rengi organik ve serbest dolaşımlı yumurtalarda düşük değerlerde saptandı (10 ve 10.40). Ayrıca kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara göre incelenen tüm özellikler bakımından daha yüksek değerlerde olduğu tespit edildi. Yapılan istatistiksel analizler sonrasında, yetiştirme sistemlerinin kabuk kalınlığı üzerine, kabuk renginin ise hem kabuk kalınlığı hem de şekil indeksi üzerine olan etkisinin önemli olduğu saptandı (p<0.05). Çalışmanın sonucunda, tüketicilerin önyargılarının aksine farklı yetiştirme sistemlerine ait perakende yumurtaların incelenen bazı kalite parametreleri yönünden önemli bir farklılık göstermediği belirlendi
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423986
http://hdl.handle.net/11452/14473
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1-2_3.pdf170.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons