Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14464
Title: Sığırlarda ayak hastalıklarının radyolojik ve biyomekanik ilişkilendirilmesi: 13 olguluk bir ön çalışma
Other Titles: Radiological and biomechanical correlation of the claw diseases in cattle: a preliminary study with 13 cases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Salcı, Hakan
Keywords: Ayak Hastalığı
Claw disease
Biyomekanik
Radyoloji
Sığır
Biomechanic
Radiology
Cattle
Issue Date: 30-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salcı, H. (2012). "Sığırlarda ayak hastalıklarının radyolojik ve biyomekanik ilişkilendirilmesi: 13 olguluk bir ön çalışma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 34(1-2), 89-93.
Abstract: Sığırlarda ayak hastalıklarına bağlı çeşitli radyolojik bulgular görülmektedir. Bu ön çalışmanın amacı çeşitli kronik ayak hastalığı bulunan sığırlarda radyolojik bulgular ile ayak hastalığına bağlı şekillenmiş biyomekanik bozukluğun ilişkisini değerlendirmektir. Kronik ayak hastalığı nedenli farklı zamanlarda getirilmiş ve radyolojik bulgular gözlenmiş Holstein ırkı, 13 adet (n=13) sığır çalışmanın materyalini oluşturdu. Klinik muayenede tanınan ayak hastalıkları limaks, tendovaginitis, panarisyum, deforme tırnak yapısı, taban ulkusu, ökçe erezyonu, beyaz çizgi hastalığı ve yan duvar ulkusu idi. Olguların lokal lezyonlarının yanında plantaro-dorsal radyografilerinde, ayak kemiğinde üremeler, II. ve III. falanksın aksiyal kısmında osteofitik çıkıntılar, ayak ekleminin etrafında radyolusent ve radyoopakt alanlar, periostal reaksiyonlar vs. saptandı. Bu radyolojik oluşumların bir kısmı ayak hastalığının meydana getirdiği biyomekanik bozukluk nedenliydi. Sonuç olarak sığırlarda şekillenen ayak hastalıkları ayak biyomekaniği etkilemekte ve radyolojik olarak ayak hastalığına spesifik bulgulara ilaveten biyomekanik bozuklukla ilişkili farklı radyolojik bulgular da gözlenebilmektedir.
A variety of radiological findings are seen in the claw diseases of the cattle. The aim of this preliminary study was to evaluate correlation between the radiological findings and biomechanical disturbance resulted from claw disease in the cattle with different claw disease. Material of the study consisted of 13 (n=13) Holstein breed cattle presented in different times due to claw disease, which had radiological findings on their radiograms. Diagnosed claw diseases in clinical examination were limax, tendovaginitis, panaritium, deformed hoof, solea ulcer, heel erosion, white line disease and abaxial wall ulcer. Together with the local lesions of the cases, proliferations on the foot bone, osteophytes on the axial part of the II. and III. phalanx bone surface, radiolucent and radiopact areas around the foot joint, periosteal reactions and etc. were determined in plantaro-dorsal radiograms. These some of the radiological aspects due to biomechanical problems originated from the claw diseases. As a conclusion, the claw diseases in cattle can affect the foot biomechanic, and associated different radiological findings stem from the biomechanical disturbance can be seen together with the specific radiological findings of the claw disease.
URI: 1301-3173
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423137
http://hdl.handle.net/11452/14464
Appears in Collections:2015 Cilt 34 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1-2_8.pdf232.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons