Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14433
Title: Yüzen köpek sendromu
Other Titles: Swimming puppy syndrome
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Akgül, Mustafa Barış
Şen, İsmail Altuğ
Çeşme, Hilal
Yanık, Kemal
Keywords: Köpek
Dog
Sendrom
Yüzen yavru
Syndrome
Swimming puppy
Issue Date: 4-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, M. B. vd. (2014). "Yüzen köpek sendromu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 33(1-2), 75-78.
Abstract: Swimming Puppy Sendromu yeni doğan köpek yavrularının genellikle arka bacaklarının veya ön bacaklarının, bazen de ön ve arka bacaklarının yanlara açılmasıyla, göğüs ve/veya karın ventralinin yere temas etmesiyle karakterize olan nadir bir gelişim anomalisidir. Yüzen köpek sendromu dünyaca iyi bilinen bir sendrom olmasına karşın hala etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Doğumu takiben normal olarak görünen yavrular 2-3 haftalık olduklarında yürümeye çalışırlar ve bu aşamada klinik olarak anomali fark edilir. Bacaklar yanlara doğru açık vaziyette ve yüz üstü bir duruş sergilerler. Vücut ağırlığının ventral yüzey üzerine binmesi ile sternumda düzleşme oluşur. Bu yazımızda, cerrahi kliniğimize getirilen 2,5 aylık, erkek, doberman ırkı ve 2 aylık, erkek, rottweiler ırkı iki yavru köpekte karşılaştığımız anomalilerin klinik görünümleri ve yapılan sağaltımlarını sunmayı uygun bulduk.
Swimming puppy syndrome, basically it is newborn puppy whom, has developed a flat chest and sternum, sprawled out with their legs sticking out the side of them instead of being thucked under them. This abnormality happens rarely. Although swimmer puppy syndrome is known well all over the world, etiology of disease isn’t known clearly. İn initial weeks of life, newborn puppies seem normal and they try to walk when they become 2-3 week age and signs begin to appear clinically. Puppy look to be flat, sprawled out with their legs. The sternum becomes flat (straight) when puppies gain weight. İn the present article, we aim to presentation of clinic signs and treatments of this abnormality with two cases at uludag university veterinery faculty surgery clinics. The first case is 2,5 month, male, doberman puppy and the second case is 2 month, male, rottweiler puppy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412543
http://hdl.handle.net/11452/14433
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2014 Cilt 33 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1-2_12.pdf177.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons