Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14432
Title: Bir köpekte aşırı doz neostigmin uygulanması sonucu şekillenen tetraparezi olgusu ve sağaltım sonuçları
Other Titles: The case of tetraparesia resulted from hyperdose neostigmine application and ıts treatment results
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çatık, Serkan
Bulgaç Erten, Evren
Salcı, Hakan
Keywords: Neostigmin
Neostigmine
Tetraparezi
Diklofenak sodyum
Köpek
Tetraparesis
Diclofenac sodium
Dog
Issue Date: 29-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çatık, S. vd. (2014). "Bir köpekte aşırı doz neostigmin uygulanması sonucu şekillenen tetraparezi olgusu ve sağaltım sonuçları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 33(1-2), 79-81.
Abstract: Sekiz aylık, Rotweiller ırkı, erkek bir köpek, ani şekillenen felç nedeniyle kliniklerimize sevk edildi. Köpeğin son günlerde konstipasyon şikayeti çekmesi nedeniyle barsak peristaltiğini arttırmak için B1-B6 vitamini, neostigmin ve parafin likit uygulandığını belirtildi. Bu uygulama sonrası ekstremitelerinde güçsüzlük, inkoordinasyon, tetraparezi, solunum güçlüğü, kusma ve yumuşak kıvamlı defekasyon görüldüğü ve tedavi olarak deksametazon ve sıvı sağaltımı uygulandığı bildirildi. Klinik ve nörolojik muayeneler sonucu hastada tetraparezi tanımlandı ve atropin sülfat uygulamasına cevap alınamadı. B1 – B6 vitamini, E vitamini - selenyum ve sıvı uygulaması ile birlikte diklofenak sodyum, ranitidin ve ampisilin-sulbaktam tedavi protokolü olarak seçildi. Diklofenak sodyum uygulamasının 2. gününden itibaren kademeli olarak hastada düzelme ve 10 günde tamamen klinik geri dönüş gözlendi.
Eight-month-old, Rottweiler breed, a male dog was referred to our clinics with the cause of sudden onset paralysis. Due to recently encountered constipation problem, it was informed that B1-B6 vitamin, neostigmine and paraffin liquid had been applied to increase the intestinal motility. Following the application, it was emphasized that limb weakness, in coordination, tetraparesis, dispnea, vomiting and soft defecation had seen, and dexamethasone and fluid therapy had been applied. After clinic and neurologic examinations, tetraparesis was diagnosed but application of atropine sulfate was not effective. Together with the B1-B6 vitamin, vitamin E – selenium and treatment protocol of diclofenac sodium, ranitidine and ampicillin-sulbactam was used. Gradually, patient started the clinical healing at 2nd day after medical management and the complete clinical return was achieved at 10th day
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412547
http://hdl.handle.net/11452/14432
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2014 Cilt 33 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1-2_13.pdf107.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons