Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14325
Title: Rıfkı Melûl Meriç: Doğumunun 100. yılında melûl bir sanatçı
Other Titles: Rıfkı Melul Meriç: A Broken-hearted artist at his 100th birthday
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kara, Mustafa
Keywords: Rıfkı Melûl Meriç
İnsan
Sanat tarihi
Human
Art history
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (2003). "Rıfkı Melûl Meriç: Doğumunun 100. yılında melûl bir sanatçı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-27.
Abstract: XX. yüzyılın başında doğan, Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarını idrak eden kültür ve sanat adamlarımızdan biri de Rıfkı Melûl Meriç’tir. 1901 yılında Edirne’de doğan, 1964’te İstanbul’da vefat eden Meriç’in şairliği bir tarafa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Sanat Tarihi dersleri okutmuştur. Onun en önemli özelliklerinden biri Cumhuriyet döneminde tarihî eser ve sanatlarımıza karşı takınılan menfî tavrın mahzurlarını ortaya koyan çalışmalar yapmış olmasıdır. Bu faaliyetlerini 1930’lu yıllarda çıkarmaya başladığı İNSAN adlı dergide sergilemiştir.
Rıfkı Melûl Meriç, one of the most prominent figures in the field of arts and culture, was born in 1901 in Edirne and died in 1964 in Istanbul. He taught poetry and art history in the Faculty of Literature of the İstanbul University, and ın the Faculty of Theology of the Ankara University. His field of research ıncludes, but not limited to, poetry, literature, and cultural studies. However, what makes Mr. Meriç unique, among others, is his spirit of ınquıry into the historical and cultural matters at a time when the state took a negative stand towrds them .His studies appeared in the journal of “İnsan” which was published by Meriç himself, during the 1930’s.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143902
http://hdl.handle.net/11452/14325
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_1.pdf289.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons