Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14321
Title: Subklinik laminitis ile ilgili araştırmalar
Other Titles: Researches on subclinical laminitis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çeçen, Göksen
Keywords: Subklinik laminitis
Subclinical laminitis
Issue Date: 15-Oct-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeçen, G. (2014). "Subklinik laminitis ile ilgili araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(1-2), 43-48.
Abstract: Tüm dünyada kabul edildiği üzere, topallıklar sığırlar için ciddi bir refah sorunudur. Sığır topallıklarının şekillenmesinde laminitis’in subklinik formunun önemli bir rol oynadığı kabul edilir. Hastalığın bu formu yaygın olup, teşhisi ise oldukça güçtür. Hayvanların bireysel olarak sağaltımları pratik olmadığı için, sürü genelinde hastalığa karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
As it is accepted all over the world, lameness in cattle are serious welfare problem. Subclinical laminitis is considered to play an important role in the development of lameness in cattle. This form of the laminitis is very widespread but the diagnosis is very difficult. Treatment of animal is impractical as an individual therefore it is necessary measures should be taken in all herd.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412341
http://hdl.handle.net/11452/14321
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2014 Cilt 33 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1-2_7.pdf295.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons