Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14321
Başlık: Subklinik laminitis ile ilgili araştırmalar
Diğer Başlıklar: Researches on subclinical laminitis
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çeçen, Göksen
Anahtar kelimeler: Subklinik laminitis
Subclinical laminitis
Yayın Tarihi: 15-Eki-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çeçen, G. (2014). "Subklinik laminitis ile ilgili araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(1-2), 43-48.
Özet: Tüm dünyada kabul edildiği üzere, topallıklar sığırlar için ciddi bir refah sorunudur. Sığır topallıklarının şekillenmesinde laminitis’in subklinik formunun önemli bir rol oynadığı kabul edilir. Hastalığın bu formu yaygın olup, teşhisi ise oldukça güçtür. Hayvanların bireysel olarak sağaltımları pratik olmadığı için, sürü genelinde hastalığa karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
As it is accepted all over the world, lameness in cattle are serious welfare problem. Subclinical laminitis is considered to play an important role in the development of lameness in cattle. This form of the laminitis is very widespread but the diagnosis is very difficult. Treatment of animal is impractical as an individual therefore it is necessary measures should be taken in all herd.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412341
http://hdl.handle.net/11452/14321
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 33 Sayı 1-2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
33_1-2_7.pdf295.44 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons