Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14314
Title: Bir alman çoban köpeğinde sertoli hücre tümörü ve seminoma nedenli feminizasyon sendromu
Other Titles: Feminization syndrome due to sertoli cell tumor and seminoma in a german shepherd dog
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Salcı, Hakan
Akdeşir, Ezgi
Çatık, Serkan
Şen, İsmail Altuğ
Salcı, E. Sinem Özdemir
Mecitoğlu, Zafer
Keywords: Sertoli hücre tümörü
Sertoli cell tumor
Seminoma
Feminizasyon
Alman çoban köpeği
Seminoma
Feminization
German shepherd dog
Issue Date: 30-Dec-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salcıi H. vd. (2013). " Bir alman çoban köpeğinde sertoli hücre tümörü ve seminoma nedenli feminizasyon sendromu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2), 75-79.
Abstract: Yedi yaşlı, erkek bir Alman Çoban köpeği testislerinde şişkinlik, meme başlarında genişleme ve tüy dökülmesi şikayetleriyle kliniklerimize getirildi. Klinik muayenede feminizasyon bulguları (alopecia, deri renginde koyulaşma, meme başlarında büyüme) ve skrotal şişkinlik saptandı. Laboratuar muayenesi kronik yangısal bir hastalığı işaret etti. Ultrasonografik olarak karışık ekojenitede solit bir testiküler kitle saptadı ve diğer organlarda metastaz yoktu. Testis tümörü tanısı konulan hastada, genel anestezi altında bilateral orşiektomi operasyonu yapıldı. Çıkarılan testislerin histopatolojik muayenesinde seminoma ve sertoli hücre tümörü ile uyumlu bulgular saptandı
Seven-year-old, male a German shepherd dog was presented to our clinics with the complaint of testicular swelling, teat enlargement and alopecia. In the clinical examination, feminization findings (alopecia, darkening in the skin color and teat enlargement) and scrotal swelling was determined. Laboratory examination pointed out a chronic inflammatory disease. Ultrasonographically, a solid testicular mass in heterogenic echogenity was observed and there was no the other organ metastasis. The patient diagnosed as testicular tumor encountered bilateral orchiectomy operation under general anesthesia. The findings consisted with the seminoma and sertoli cell tumor was detected in the histopathological examination of the resected testis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144335
http://hdl.handle.net/11452/14314
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_13.pdf645.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons