Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14313
Title: Bir inekte solea ülseri komplikasyonuna bağlı tendovaginitis prulenta
Other Titles: Tendovaginitis prulenta as a complication of solea ulcer in a cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu.
Salcı, Hakan
Goncagül, Gülşen
Canatan, Uygun
Keywords: Solea ülseri
Solea ulcer
Tendovaginitis prulenta
İnek
Tendovaginitis prulenta
Cattle
Issue Date: 30-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salcı, H. vd. (2013). "Bir inekte solea ülseri komplikasyonuna bağlı tendovaginitis prulenta". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2), 71-74.
Abstract: Arka sol ayakta şişkinlik şikayetiyle 4 yaşlı, Holstein ırkı bir inek kliniklerimize getirildi. Şiddetli sol arka ekstremite topallığı, lateral parmağı içeren, metatarsusun ortasına kadar ilerlemiş fluktuan bir şişkinlik, hiperemi, ağrı ve topuk eklemine yakın ülseratif bir yara saptandı. Şiropodi sonrasında rustelholz bölgesinde derin bir ülser alanı tespit edildi. Bölgeden mikrobiyolojik kültür için numune alındı. Radyolojik olarak lateral parmak kemiklerinde osteofitik üremeler, osteolitik alanlar ve deformasyonlar saptandı. Ultrasonografik olarak tendoların etrafında ve tendovagina içinde anekoik alanlar ve corpusküler cisimcikler saptandı. Solea ülserine bağlı şekillenmiş tendovaginitis prulenta tanısı konuldu. Tendovaginanın drenaj ve irrigasyonu gerçekleştirilerek parmak amputasyonu önerildi. Ancak hasta sahibi kabul etmedi. Mikrobiyolojik olarak fekal mikroorganizmaların ürediği saptandı.
Holstein breed, 4 year-old a cattle was presented with the complaint of back foot swelling. Severe left hind limb lameness, a fluctuated swelling extended to middle part of the metatarsus, hyperemia, pain and an ulcerative wound near to the fetlock joint were detected. After chiropody, a profound ulcer area was seen on the rustelholz region. A sample was taken for microbiological culture. Radiologically, osteophytic proliferations, osteolitic areas and deformations were encountered in the lateral finger bones. Ultrasonographically, anechoic areas and corpuscular bodies were determined around the tendons and in the tendovagina. Tendovaginitis prulenta as a result of solea ulcer was diagnosed. Drainage and irrigation of the tendovagina was performed and finger amputation was recommended. However, patient owner was not permitted. Microbiologically, fecal microorganisms was obtained.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144334
http://hdl.handle.net/11452/14313
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_12.pdf383 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons