Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14312
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErtürk, Arife-
dc.contributor.authorGülyaz, Veli-
dc.contributor.authorGülaçtı, İrem-
dc.contributor.authorÖzdemir, Sancak-
dc.contributor.authorOnat, Kaan-
dc.date.accessioned2020-12-03T08:55:02Z-
dc.date.available2020-12-03T08:55:02Z-
dc.date.issued2014-04-30-
dc.identifier.citationAkgül, G. vd. (2013). "Isolation of first local coranavirus from cattle with winter dysentery in Turkey". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2), 63-69.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144333-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14312-
dc.description.abstractWinter dysentery (WD) is a very contagious disease of cattle characterized by profuse diarrhea. The precise etiology of disease is still not fully elucidated. Aim of the presented study was investigation of the causative agents of disease in a herd affected by WD and to evaluate routine haematological and biochemical parameters of cows with WD. This study was carried out on blood and fecal samples collected from 12 cows showing typical signs of disease during an outbreak of WD in Bursa, Turkey. Samples were analysed for the presence of bovine coronavirus (BCoV), Bovine viral diarrhea (BVD), Eimeria oocysts and Campylobacter spp. using ELISA, RT-PCR, flotation technique and culture. Faecal samples were inoculated in HRT cell cultures for virus isolation. Isolated viruses were identified as coronaviruses from 25% of the samples by ELISA, PCR and serum neutralisation tests. Campylobacter spp. was isolated from 33.3% cows with dysentery. BVD and Eimeria oocysts were not detected in any of the samples. Results of the presented study indicates that BcoV along with Compylobacter spp. may be the primary agent of WD in cows. However negative results for BCoV and Campylobacter spp of 58 % of feacal samples indicates that etiology of the disease is still not fully elucidated and pathogens other than BCoV and Campylobacter could also be involved in pathogenesis of the diseaseen_US
dc.description.abstractKış dizanterisi sulu ishal ile karakterize sığırların çok bulaşıcı bir hastalığıdır. Hastalığın etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Sunulan çalışmanın amacı kış dizanterisi ile enfekte olan sürüde etiyolojik ajanların, rutin hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin araştırılmasıdır. Çalışmada Bursa bölgesinde tipik kış dizanterisi bulguları gösteren 12 sığırdan kan ve dışkı örnekleri toplanmıştır. Örnekler, bovine coronavirus (BCoV), bovine viral diarrhea (BVD), Eimeria ookistleri ve Campylobacter spp. yönünden ELISA, RT-PCR, kültür ve flotasyon tekniği ile analiz edilmiştir. Dışkı örneklerinde, virus izolasyonu için HRT hücre kültürü yapılmıştır. Örneklerin%25’inden ELISA, PCR ve serum nötralizasyon yöntemi ile coronavirus identifiye edilmiştir. Dizanterili sığırların %33,3’ünden Campylobacter spp. izole edilmiştir. Hiçbir örnekte BVD ve Eimeria ookistlerine rastlanılmamıştır. Sunulan çalışmanın sonuçları göstermektedir ki Campylobacter spp ile birlikte BcoV sığırlarda kış dizanterisinin primer etkeni olabilir. Ancak dışkı örneklerinin % 58’i BCoV ve Campylobacter spp yönünden negatiftir ve hastalığın etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamadığı için BCoV ve Campylobacter spp dışında başka pathojenlerde hastalığın pathogenezinde rol olabilir.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCampylobacteren_US
dc.subjectCampylobacter sppen_US
dc.subjectCattleen_US
dc.subjectCoronavirusen_US
dc.subjectWinter dysenteryen_US
dc.subjectSığırtr_TR
dc.subjectKış dizanterisitr_TR
dc.titleIsolation of first local coranavirus from cattle with winter dysentery in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de sığırlarda kış dizanterisinde ilk lokal coranavirusun izalasyonutr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Parazitoloji Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage63tr_TR
dc.identifier.endpage69tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorAkgül, Gülşah-
dc.contributor.buuauthorMecitoğlu, Zafer-
dc.contributor.buuauthorÇatık, Serkan-
dc.contributor.buuauthorTemizel, E. Mutlu-
dc.contributor.buuauthorŞentürk, Sezgin-
dc.contributor.buuauthorŞenlik, Bayram-
dc.relation.collaborationYurtiçi.tr_TR
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_11.pdf363.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons