Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14308
Title: Kedi ve köpeklerde endokrin sistem cerrahisi
Other Titles: Endocrıne system surgery in cats and dogs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Akgül, Mustafa Barış
Keywords: Köpek
Dog
Endokrinoloji
Endocrinology
Endokrin sistem
Endocrine system
Issue Date: 4-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, M. B. (2013). "Kedi ve köpeklerde endokrin sistem cerrahisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32 (2),45-51.
Abstract: Endokrinoloji vücutta hormon salgılayan iç salgı bezlerinin hastalıklarıyla uğraşan bir bilim dalıdır. Sunulan derlemede, endokrin sisteme dahil olan organların ya da bezlerin cerrahi alanında genel bir bakış çerçevesinde tümüyle ele alınmaya çalışılmıştır
Endocrinology glands that secrete hormones in the body is a science dealing with the disease. In the present review, organs or glands of the endocrine system, which included an overview of the surgical field has been studied in the context of fully addressing.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144330
http://hdl.handle.net/11452/14308
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_8.pdf195.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons