Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14307
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-12-02T12:50:51Z-
dc.date.available2020-12-02T12:50:51Z-
dc.date.issued2014-04-28-
dc.identifier.citationKahya, S. vd. (2013). "Enfeksiyöz hayvan hastalıklarının teşhisinde gerçek zamanlı (real-time) PCR’ın geleneksel PCR’a göre avantajları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2),39-44.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144329-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14307-
dc.description.abstractEnfeksiyöz hayvan hastalıkları, hayvan hastalıkları içerisinde en önemli grubu oluşturmakta ve enfeksiyöz hastalıklarının önemli bir bölümü, insan sağlığı için de tehlike arz etmektedir. Zaman kısıtlılığı, pratiklik, sensitivite ve spesifite yüksekliği gibi birçok sebeplerle, teşhis ve epidemiyolojik çalışmalar, günümüzde daha çok moleküler yöntemlerle devam ettirilmektedir. Son yıllarda en hızlı gelişim gösteren, kendisinden önce ve sonra geliştirilen birçok moleküler metotun temelini oluşturan, hem teşhis hem de epidemiyolojik çalışmalarda en çok kullanılan moleküler metot, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’dır. İlk gelişiminden bu yana birçok temele dayanılarak çalışılmış olan PCR, son geliştirilen gerçek zamanlı (real-time) sistemlerle, artık daha çok gerçek zamanlı [Real Time (RT)] olarak çalışılmaya devam edilmektedir. PCR’ın ilk şekli olan, geleneksel PCR, birçok laboratuarda kullanılmaya devam etmekte ve sonraları geliştirilen RT PCR teknolojisi de, kullanılan alet ve kitlerde her geçen gün yapılan güncelleştirmelerle, pek çok alanda yaygınlığını artırmaya devam etmektedir. Bu derlemede; geleneksel PCR’a göre birçok yönden avantajlar sağlayan RT PCR’ın özellikle sonuçların; kalitesi, ortaya çıkış süresi ve yorumlamalarına sağladığı avantajlardan bahsedilecektir.tr_TR
dc.description.abstractInfectious animal diseases are the most important disease group among all the animal diseases and also have risks for human health. Because of time, practicality, high sensitivity and specificity etc., diagnosis and epidemiologic studies are going on molecular field. Polymerase Chain Reaction (PCR) is most fast-developing molecular method, also basic of lots of molecular methods developed before and/or after PCR and the most wide-using molecular method in diagnosis and epidemiologic studies at the present day. Basis of PCR has different systems from past to present and now it is using generally with real-time (RT) systems developed lately. Conventional PCR and its systems are still using in lots of laboratory, but RT technology is developing at tool and kits and is going to up-to-date and common with this evolutions. In this review will be mentioned the advantage of RT PCR than conventional PCR, especially at quality of results, time-saving and advantages at resultcoveren_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEnfeksiyöz hayvan hastalıklarıtr_TR
dc.subjectInfectious animal diseasestr_TR
dc.subjectTeşhistr_TR
dc.subjectKonvansiyonel PCRtr_TR
dc.subjectReal-Time PCRen_US
dc.subjectDiagnosisen_US
dc.subjectConventional polymerase chain reaction (PCR)en_US
dc.subjectReal-Time (RT) PCRen_US
dc.titleEnfeksiyöz hayvan hastalıklarının teşhisinde gerçek zamanlı (real-time) PCR’ın geleneksel PCR’a göre avantajlarıtr_TR
dc.title.alternativeAdvantages of real-time PCR than conventional PCR in diagnosis of infectious animal diseaseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.startpage39tr_TR
dc.identifier.endpage44tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorKahya, Serpil-
dc.contributor.buuauthorYılmaz, Özge-
dc.contributor.buuauthorCarlı, K. Tayfun-
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_7.pdf231.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons