Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14307
Title: Enfeksiyöz hayvan hastalıklarının teşhisinde gerçek zamanlı (real-time) PCR’ın geleneksel PCR’a göre avantajları
Other Titles: Advantages of real-time PCR than conventional PCR in diagnosis of infectious animal disease
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Kahya, Serpil
Yılmaz, Özge
Carlı, K. Tayfun
Keywords: Enfeksiyöz hayvan hastalıkları
Infectious animal diseases
Teşhis
Konvansiyonel PCR
Real-Time PCR
Diagnosis
Conventional polymerase chain reaction (PCR)
Real-Time (RT) PCR
Issue Date: 28-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahya, S. vd. (2013). "Enfeksiyöz hayvan hastalıklarının teşhisinde gerçek zamanlı (real-time) PCR’ın geleneksel PCR’a göre avantajları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32(2),39-44.
Abstract: Enfeksiyöz hayvan hastalıkları, hayvan hastalıkları içerisinde en önemli grubu oluşturmakta ve enfeksiyöz hastalıklarının önemli bir bölümü, insan sağlığı için de tehlike arz etmektedir. Zaman kısıtlılığı, pratiklik, sensitivite ve spesifite yüksekliği gibi birçok sebeplerle, teşhis ve epidemiyolojik çalışmalar, günümüzde daha çok moleküler yöntemlerle devam ettirilmektedir. Son yıllarda en hızlı gelişim gösteren, kendisinden önce ve sonra geliştirilen birçok moleküler metotun temelini oluşturan, hem teşhis hem de epidemiyolojik çalışmalarda en çok kullanılan moleküler metot, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’dır. İlk gelişiminden bu yana birçok temele dayanılarak çalışılmış olan PCR, son geliştirilen gerçek zamanlı (real-time) sistemlerle, artık daha çok gerçek zamanlı [Real Time (RT)] olarak çalışılmaya devam edilmektedir. PCR’ın ilk şekli olan, geleneksel PCR, birçok laboratuarda kullanılmaya devam etmekte ve sonraları geliştirilen RT PCR teknolojisi de, kullanılan alet ve kitlerde her geçen gün yapılan güncelleştirmelerle, pek çok alanda yaygınlığını artırmaya devam etmektedir. Bu derlemede; geleneksel PCR’a göre birçok yönden avantajlar sağlayan RT PCR’ın özellikle sonuçların; kalitesi, ortaya çıkış süresi ve yorumlamalarına sağladığı avantajlardan bahsedilecektir.
Infectious animal diseases are the most important disease group among all the animal diseases and also have risks for human health. Because of time, practicality, high sensitivity and specificity etc., diagnosis and epidemiologic studies are going on molecular field. Polymerase Chain Reaction (PCR) is most fast-developing molecular method, also basic of lots of molecular methods developed before and/or after PCR and the most wide-using molecular method in diagnosis and epidemiologic studies at the present day. Basis of PCR has different systems from past to present and now it is using generally with real-time (RT) systems developed lately. Conventional PCR and its systems are still using in lots of laboratory, but RT technology is developing at tool and kits and is going to up-to-date and common with this evolutions. In this review will be mentioned the advantage of RT PCR than conventional PCR, especially at quality of results, time-saving and advantages at resultcover
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144329
http://hdl.handle.net/11452/14307
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_7.pdf231.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons