Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14297
Title: Kıvırcık ırkı koyunlara ait bazı biyokimyasal değerlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: Some serum biochemistry values related to kıvırcık ewes in manisa province
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Udum, Duygu
Üstüner, Hakan
Belenli, Deniz
Uzabacı, Ender
Keywords: Biyokimyasal değerler
Kıvırcık
Koyun
Biochemical values
Ewes
Issue Date: 26-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Udum, D. vd. (2013). "Kıvırcık ırkı koyunlara ait bazı biyokimyasal değerlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32 (2), 7-10.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Kıvırcık ırkı koyunlara ait kan örneklerinde bazı biyokimyasal parametrelerin belirlenmesidir. Araştırma, Manisa ili ilçelerinde yetiştirilen 5 farklı çiftlikten oluşan, 1-6 yaş aralığında, klinik olarak sağlıklı, 30 adet Kıvırcık ırkı koyunlarında yapıldı. Bu hayvanlara ait plazma ve serum örneklerinde, total kolesterol, total protein, trigliserit, fosfolipit, kalsiyum, inorganik fosfor ve glikoz, ticari spektrofotometrik kitler kullanılarak spektrofotometre yardımıyla belirlendi. Kıvırcık ırkı koyunlar arasında çiftliklere göre istatistiksel farkın anlamlı olmadığı saptandı (p<0.05). Bu araştırma bu ırk ile yapılacak olan diğer çalışmalar için temel teşkil edecek niteliktedir.
The present study aimed to determine by measuring the levels of several biochemical variables in Kıvırcık ewes. This study was carried out on 30 Kıvırcık ewes, 1-6 year old, which were all clinically healty in five different farms from the Manisa province. Total cholesterol, total protein, triglyceride, phospholipids, calcium, inorganic phosphorus and glucose were measured using commercial spectrophotometric kits by spectrophotometer. It’s determined that there wasn’t diffrence between Kıvırcık ewes statistically (p>0.05). The purpose of this study will be beneficial for other studies in this race.
Description: Bu araştırma; Halk elinde ülkesel küçükbaş hayvan ıslahı projesi kapsamında, “Kıvırcık Irkı Koyunların Manisa İlinde Halk Elinde Islah Projesi (45 KIV01)” kapsamında TAGEM tarafından desteklenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144324
http://hdl.handle.net/11452/14297
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_2.pdf209.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons