Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14194
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-11-27T08:12:14Z-
dc.date.available2020-11-27T08:12:14Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationHızlı, M. (2001). "Bursa’da “Tekâlif-i Örfiyye” uygulamaları (XVIII. yüzyıl ikinci yarısı)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(2), 27-41.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3394-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143951-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/14194-
dc.description.abstractDevletin gelir kaynağını oluşturan vergiler, Osmanlı Devleti’nde iki ana başlık altında toplanmaktaydı. Bunlar “Tekâlif-i Şer‘iyye” ve “Tekâlif-i Örfiyye”dir. Birincisinin çerçevesi İslam Hukuku, ikincisininki ise Osmanlı Sultanları tarafından belirlenmekteydi. Tekâlif-i Örfiyye ülkenin varlığının devamı için zorunluydu ve devletin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlara göre çeşitleri ve miktarları değişmekteydi. Bu vergilerle ilgili belgeler incelendiğinde halkın ödemek zorunda olduğu örfi vergilerin nerelere harcandığı ortaya çıkmaktadır. Bu makale XVIII. yüzyıl ikinci yarısında Bursa’daki uygulamaları büyük ölçüde yansıtmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe tax income of the Ottoman State consisted of two groups: These were ‘Takâloof al-Shar`ıyyah’ and ‘Takâloof al-`Orfeyyah’. The basis for the first one was the Islamic Law while the basis for the second one was the Decrees of the Ottoman Sultans. ‘Takâloof al-`Orfeyyah’ was necessary for the survival of the country, and in terms of the variety and the amount it changed depending on the social and economic conditions. The archive documents show us where these taxes that people had to pay were spent to. This article here attempts to present a picture of these practices in Bursa in the second half of the XVIII. century.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectİslam Hukukutr_TR
dc.subjectTekâlif-i Şer‘iyyetr_TR
dc.subjectTekâlif-i Örfiyyetr_TR
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectTakâloof al-`Orfeyyahen_US
dc.titleBursa’da “Tekâlif-i Örfiyye” uygulamaları (XVIII. yüzyıl ikinci yarısı)tr_TR
dc.title.alternativeThe practices of ‘Takâloof al-`Orfeyyah’in Bursa (The second half of the XVIII. century)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage27tr_TR
dc.identifier.endpage41tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorHızlı, Mefail-
Appears in Collections:2001 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_2.pdf172.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons