Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14194
Title: Bursa’da “Tekâlif-i Örfiyye” uygulamaları (XVIII. yüzyıl ikinci yarısı)
Other Titles: The practices of ‘Takâloof al-`Orfeyyah’in Bursa (The second half of the XVIII. century)
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Bursa
İslam Hukuku
Tekâlif-i Şer‘iyye
Tekâlif-i Örfiyye
Islamic Law
Takâloof al-`Orfeyyah
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (2001). "Bursa’da “Tekâlif-i Örfiyye” uygulamaları (XVIII. yüzyıl ikinci yarısı)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(2), 27-41.
Abstract: Devletin gelir kaynağını oluşturan vergiler, Osmanlı Devleti’nde iki ana başlık altında toplanmaktaydı. Bunlar “Tekâlif-i Şer‘iyye” ve “Tekâlif-i Örfiyye”dir. Birincisinin çerçevesi İslam Hukuku, ikincisininki ise Osmanlı Sultanları tarafından belirlenmekteydi. Tekâlif-i Örfiyye ülkenin varlığının devamı için zorunluydu ve devletin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlara göre çeşitleri ve miktarları değişmekteydi. Bu vergilerle ilgili belgeler incelendiğinde halkın ödemek zorunda olduğu örfi vergilerin nerelere harcandığı ortaya çıkmaktadır. Bu makale XVIII. yüzyıl ikinci yarısında Bursa’daki uygulamaları büyük ölçüde yansıtmaktadır.
The tax income of the Ottoman State consisted of two groups: These were ‘Takâloof al-Shar`ıyyah’ and ‘Takâloof al-`Orfeyyah’. The basis for the first one was the Islamic Law while the basis for the second one was the Decrees of the Ottoman Sultans. ‘Takâloof al-`Orfeyyah’ was necessary for the survival of the country, and in terms of the variety and the amount it changed depending on the social and economic conditions. The archive documents show us where these taxes that people had to pay were spent to. This article here attempts to present a picture of these practices in Bursa in the second half of the XVIII. century.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143951
http://hdl.handle.net/11452/14194
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2001 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_2.pdf172.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons