Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14180
Title: Bursa’da selâtîn imaretleri
Other Titles: The imârât of sultans in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Bursa
Osmanlı Devleti
İmaretler
Ottoman Empire
Imârât
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (2001). "Bursa’da selâtîn imaretleri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 33-62.
Abstract: Vakıflar tarafından finanse edilen imaretler, Osmanlı sosyal hayatının önemli kurumları arasındadır. Bu kurumlar daha çok padişahlar tarafından ihdas edilmekle beraber, ileri gelen devlet adamları ve varlık sahibi kişiler tarafından kurulan imaretler de vardır. Bu müesseselerde fakir vatandaşlar, vakıf personeli ve medrese talebelerinin iâşesi temin edilirdi. Bu makalede Bursa’da kurulmuş beş büyük imaret incelenmektedir.
The Imarat (the kitchens for the poor) financed by the Waqfs were important institutions in the Ottoman social life. They were mostly established by the Sultans as well as the high rank statesmen and the rich. In these institutions, not only the poor but also the waqf personnel and the madrasah students were provided for their daily food. This article investigates five of these important imârât in Bursa.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143971
http://hdl.handle.net/11452/14180
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2001 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_3.pdf255.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons