Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14102
Title: Osmanlı dönemi Bursa mezarlıkları
Other Titles: Bursa cemeteries in Ottoman region
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Bursa
Osmanlı dönemi
Vefeyat
Mezarlık
Ottoman region
Cemeteries
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1999). "Osmanlı dönemi Bursa mezarlıkları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(8), 135-147.
Abstract: Bu makale, Bursa’da Osmanlı döneminde mevcut bulunan mezarlıklar konusunda bir giriş niteliğindedir. Bursa mezarlıklarının dünü veya bugünü üzerinde yapılmış müstakil bir çalışma maalesef yoktur. Vefeyat türü biyografi eserlerinde, Bursa tarihinde ünlenmiş isimlerin hayatları hakkında bilgi verilirken, ölümlerini müteakip nereye defnedildikleriyle ilgili bilgilere çoğu defa rastlanmaktadır. Buradan hareketle Bursa’da tarih boyunca geniş çapta definlerin gerçekleştiği mezarlıklar hakkında bazı değerlendirmelere gidilebilmektedir. Bursa’da küçük mezarlık durumundaki hazirelerin sayısı 150’leri aşmaktadır. Bu çalışma hazırlanırken, hazireler dikkate alınmamış, mezarlıklar üzerinde yoğun bir şekilde durulmaya çalışılmıştır.
In this article, we try to put forward Bursa cemeteries in Ottoman region. But the small cemeteries (hazira) are not to be taken consideration.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144037
http://hdl.handle.net/11452/14102
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1999 Cilt 8 Sayı 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_8_6.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons