Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14101
Title: Osmanlı eğitim-öğretim tarihi konusunda önemli bir kaynak: “Müderrisin Vezâifi”
Other Titles: An important manuscript about the history of Ottoman education and instruction: “Müderrisin Vezâifi”
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Osmanlı Devleti
Bursa
Müderrisin Vezâifi
Vakıflar
Tarih-i Silsile-i ‘Ulemâ
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1999). "Osmanlı eğitim-öğretim tarihi konusunda önemli bir kaynak: “Müderrisin Vezâifi”". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(8), 97-133.
Abstract: Osmanlı medreselerinde görev alan müderrislere yapılan ödemeler ile aktarılan kaynaklar konusunda detaylı bilgilere ulaştıracak eserlerin sayısı çok azdır. Bursa Eski Basma ve Yazma Eserleri (İnebey) Kütüphanesi’nde “Müderrisin Vezâifi” başlığım taşıyan bir yazma eser, Osmanlı medrese sisteminin, özellikle personel bazında işleyişi bakımından müphem kalan bazı hususlara önemli açıklıklar kazandırmaktadır. Vakıf muhasebe defterlerinde ve mahkeme sicillerinde dağınık bir vaziyette bulunabilecek bilgileri derli toplu bir biçimde barındıran bu yazma eserin, bu alanda mühim, bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144036
http://hdl.handle.net/11452/14101
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1999 Cilt 8 Sayı 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_8_5.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons