Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14100
Title: Bursa Mekteb-i Sultânîsi (Bursa erkek lisesi) ve şeref defteri
Other Titles: The Maktab of Sultan in Bursa and its honour book
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çetin, Osman
Hızlı, Mefail
Keywords: Bursa
Mekteb-i İdâdî-i Mülkî
Osmanlıca
Mühendishâne
Mekteb-i Maarif-i Adlî
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, O. ve Hızlı, M. (1999). "Bursa Mekteb-i Sultânîsi (Bursa erkek lisesi) ve şeref defteri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(8), 75-95.
Abstract: 1885 yılında “Mekteb-i İdâdî-i Mülkî” adıyla açılan ve 1910-1911 ders yılı başında Mekteb-i Sultanî veya Bursa Sultanî Mektebi haline getirilen okul, nihayet Cumhuriyetin ilân edildiği 1923-1924 ders yılı başında Bursa Lisesi, 1926yılında da “Bursa Erkek Lisesi” adını almıştır. Okul günümüzde aynı adla eğitim-öğretimine devam etmektedir. Bursa Sultanî Mektebi ’nin 1912-1913 yıllarındaki müdürü Sami Bey tarafından bir şeref defteri ihdas edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa gibi önemli kişilerin de el yazılarının bulunduğu şeref defterinde, ayrıca yerli ve yabancı birçok imzaya rastlamak da mümkündür. Bu çalışmada, Bursa Mekteb-i Sultânîsi’nin şeref defterine Osmanlıca olarak yazılan 75 ibarenin günümüz diline aktarımı gerçekleştirilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144035
http://hdl.handle.net/11452/14100
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1999 Cilt 8 Sayı 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_8_4.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons