Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14092
Title: Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûnu’nda merinos koyunu yetiştiriciliği
Other Titles: Merino sheep breeding in the Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûn
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Odabaşı, Necmi
Keywords: Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûnu
Emlâk-ı hümâyûn
Merinos
Yapağı
Property of sultan
Merino
Wool
Issue Date: 31-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Odabaşı, N. (2013). “Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûnu’nda merinos koyunu yetiştiriciliği”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(25), 289-306.
Abstract: Sanayi İnkılabı sonrasında Osmanlı Devleti’nde her alanda olduğu gibi hayvancılık ve tarım alanında da devlet desteğiyle verimi artırıcı çalışmalar yapılmıştır. II. Mahmud döneminden itibaren, yeni kurulan ordunun elbise ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrikalar açılmıştır. Bu fabrikalar için gerekli olan, kaliteli ve esnek yün ihtiyacının karşılanması amacıyla yurtdışından merinos koyunları getirtilmiştir. Bu koyunların yetiştirilmesinde, padişah mülkü olan Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûnu önemli bir rol oynamıştır. Bu makalede, Mihaliç (Karacabey) Çiftlikât-ı Hümâyûnu’nun merinos koyunu yetiştirilmesine katkıları, merinos yetiştiriciliğini teşvik etmede devletin sağlamış olduğu kolaylıklar, merinos koyunu yetiştirmede görülen aksaklıklar ve başarısızlığın sebepleri, arşiv kaynakları ışığında irdelenmiştir.
After the Industrial Revolution, in the Ottoman Empire, as well as all areas, have been studied to increase to production of with government support in the field of animal husbandry and agriculture. From the period of Mahmud II, factories were opened in order to meet the need of the dress the of newly established army. In order to meet the need of high-quality and flexible wool necessary for this factories were brought merino sheep from abroad. The upbringing of these sheep, which is the property of the sultan, Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûnu has played an important role. In this article, contributions of the production of merino sheep the Mihaliç Çiftlikât-ı Hümâyûnu, facilities provided by the government with the support of to cultivating merino sheep, problems consisting of in merino breeding and the reasons of failures of breeding sheep are, discussed and examined in the light of archival sources.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273805
http://hdl.handle.net/11452/14092
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_25_5.pdf687.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons