Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14080
Title: Kardiyovasküler düzenlemede nükleus traktus solitarius’un rolü
Other Titles: The role of nucleus tractus solitarius in the cardiovascular regulation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü.
Köktentürk, Rüveyda
Yalçın, Murat
Keywords: Nükleus traktus solitarius
Nucleus tractus solitarius
Kardiyovasküler düzenleme
Cardiovascular regulation
Baro-chemoreceptor
Glutamate
Oxytocin
Angiotensin
Hydrogen peroxide
Nitric oxide
Thromboxane A2
Baro- kemoreseptör
Glutamat
Oksitosin
Anjiyotensin
Hidrojen peroksit
Nitrik oksit
Tromboksan A2
Issue Date: 28-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köktentürk, R. ve Yalçın, M. (2011). "Kardiyovasküler düzenlemede nükleus traktus solitarius’un rolü". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 53-58.
Abstract: Kardiyovasküler sistem, merkezi mekanizmalar tarafından sürekli olarak düzenlenmektedir. Baro- ve kemoreseptör afferentlerinin sonlandığı yer olan nükleus traktus solitarius (NTS) kardiyovasküler düzenlemede önemli katkıları olan beyin sapındaki bir nükleustur. NTS, kardiyovasküler sistem ile ilgili aldığı uyarımları, merkezi sinir sistemindeki yine kardiyovasküler düzenlemeye karışan diğer beyin bölgelerine ileterek, o beyin bölgelerinin uyarılmasını ve inhibe edilmesini sağlar ve böylece kardiyovasküler hemostasize katkıda bulunur. Bu etkilerinde, NTS’da birçok nörotransmitter ve nöromodulatör madde rol oynamaktadır. Bu derlemede baro- ve kemoreseptörlerin alınan uyarımların ilk sinaps yaptığı beyin bölgesi olan NTS’un kardiyovasküler düzenlemedeki rolü ve bu düzenlemede aracılık yapan nörotransmitter ve nöromodülatör maddeler hakkında bilgi sunulması amaçlanmıştır.
Cardiovascular system is always regulated by central mechanisms. Nucleus tractus solitarius (NTS), where afferents of baro- and chemoreceptors terminate, is a nucleus in the medulla oblongata and has very important contribution to the cardiovascular regulation. NTS projects impulses, related with cardiovascular system, to other brain areas involving cardiovascular regulation. NTS regulates the cardiovascular homeostasis by sending excitatory or inhibitory impulses to these cardiovascular brain areas. Lots of neurotransmitter or neuromodulator have role in this cardiovascular effect of NTS. In this review, it is aimed to give knowledge about the role of NTS as a first synaptic brain area for baro- and chemoreceptor afferents in the cardiovascular regulation, and also neurotransmitter or neuromodulator mediated the cardiovascular regulation in NTS.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144393
http://hdl.handle.net/11452/14080
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_10.pdf194.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons